06 februari 2022

CDA Terneuzen presenteert speerpunten

De verkiezingen komen eraan. Ons verkiezingsprogramma hadden we al eerder gepresenteerd tijdens en na de Algemene Ledenvergadering van november jl. De inhoud van het programma hebben we afgestemd en opgesteld met diverse maatschappelijke organisaties, zoals de ZLTO en ouderenbonden. We hopen hiermee de belangen zo breed mogelijk te vertegenwoordigen.

Nieuw zijn de speerpunten (zie onder). Deze zijn afgeleid uit het verkiezingsprogramma en worden later via diverse media, flyers en ansichtkaarten gepubliceerd. In korte zinnen willen ze zo aangeven waar we voor staan.

We draaien langzaam warm en hopen ook dit jaar weer op uw stem en steun te mogen rekenen.

Hartelijke groet,

Jack Begijn, lijsttrekker

 

Speerpunten CDA Terneuzen bij de campagne 2022

 

 • Stimuleren van een gezonde leefstijl. Dat doen we door te investeren in sportvoorzieningen en het stimuleren van beweegactiviteiten voor iedereen.
   
 • Nakomen en goed afhandelen van de toegezegde steunmaatregelen ten gevolge van Corona.
   
 • In overleg met betrokkenen streven naar een vitale binnenstad met oog voor ondernemerschap, woonplezier en een goede mix van functies.
   
 • Investeren in leefbaarheid in de kernen. Voorzieningen duurzaam openhouden en naar behoefte uitbreiden.
   
 • Inzetten op en investeren in duurzaamheid. Als gemeente nemen we het voortouw en hebben we een voorbeeldfunctie.
   
 • Voldoende woningen voor alle (leeftijds)groepen en in alle kernen.
   
 • Betere bereikbaarheid door betere busverbindingen, meer ruimte voor de fiets en een tolvrije Westerscheldetunnel.
   
 • Terneuzen mag niet het afvoerputje van Nederland worden. We waken tegen overlastgevende bedrijfsactiviteiten dicht op woonkernen en zorgen voor reguliere controles op lucht- en waterkwaliteit.
   
 • In de jeugdzorg staat het kind centraal. Niet het verdienmodel. We bieden bij zorgvragen de helpende hand en blijven kritisch kijken naar de aangeboden hulp.
   
 • Terneuzen is een sociale gemeente. We zetten in op preventieve schuldhulpverlening en nul huisuitzettingen door schulden.
   
 • Investeren in goede onderwijshuisvesting van zowel de basisscholen als het voortgezet onderwijs. Nieuwe huisvesting van het Lodewijkcollege op één locatie.
   
 • De gemeente Terneuzen is een betrouwbare overheid en voor alle inwoners transparant, helder en begrijpelijk in de communicatie.
   
 • Oog voor ouderen. In samenspraak met ouderenbonden werken aan welbevinden en toegankelijke woningen in de gewenste omgeving, rekening houdend met zorgbehoeften.
   
 • Een veilige omgeving met preventieve aanpak en voldoende inzet voor handhaving.
   
 • Sport, kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk met financiële steun vanuit de gemeente.
   
 • Oog voor de belangen van de land- en tuinbouw in samenspraak met diverse belangenorganisaties. 

Het volledige verkiezingsprogramma kunt u hier  vinden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.