18 juni 2022

Opening ALV 23 mei

Opening  vergadering ALV 23 mei 2022

Het leven is keuzes maken.
Zo is het ook in de politiek.
Maar wist u dat God zelf ons in de bijbel een stem advies geeft, via Mozes?

Mozes is aan het eind van de reis door de woestijn gekomen en daarmee ook aan het eind van zijn leven. Het volk staat op het punt om het beloofde land in te gaan. En hij wil ze hier als een soort vader nog eenmaal zijn levenswijsheid en ervaring meegeven. Het is ook tegelijk een waarschuwing en een appél.

Ik lees het u voor:
Ik roep vandaag hemel en aarde als getuige op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies dan voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de Heer uw God lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven.

(Deuteronomium 30: 19-20)

 

Kies dan het leven, dat is kiezen voor toekomst, dat is kiezen ook voor de mensen die na ons komen.
Dat is leven beschermen van zowel de mensen om ons heen en veraf, alsook de natuur om ons heen.
Als we als CDA deze oproep om voor het leven te kiezen telkens laten meeklinken in onze keuzes, dan zijn we op de goede weg.
De weg naar het Beloofde Land.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.