20 juli 2021

Terneuzen in top 10 MKB-vriendelijkste gemeenten

De gemeente Terneuzen heeft een goed ondernemersklimaat voor MKB-bedrijven. Dit blijkt uit de zesde editie van de tweejaarlijkse verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente van MKB-Nederland. In de landelijke verkiezing staat de gemeente Terneuzen op de tiende plaats. Zeeland als provincie staat op een mooie derde plek. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten tijdens de coronacrisis hun dienstverlening voor ondernemers hebben verbeterd en dat ondernemers dat ook zo ervaren.


Op zoek naar mogelijkheden

Wethouder Begijn (Midden- en Kleinbedrijf): “Ik ben, en met mij al onze medewerkers, super trots op deze uitverkiezing. Het is de beloning van al onze inspanningen. Tijdens corona hebben we de handen uit de mouwen gestoken. We waren er voor onze ondernemers. Steeds hebben we gezocht naar mogelijkheden om te ondersteunen. Een paar voorbeelden hiervan zijn: verruiming van de terrassen zonder lege te heffen, uitstel van betalingen, snelle betaling van rekeningen voor aan ons geleverde diensten, gratis verlenging van optie op bedrijfsgronden, kwijtschelding van marktgelden voor de non-food, enzovoort. “
 

Groot onderzoek naar MKB-beleid

De tweejaarlijkse prijs, die dit jaar voor de zesde keer landelijk wordt uitgereikt, dient als stimulans voor gemeenten om zich actief in te zetten voor een beter MKB-beleid. Bijna 20.000 ondernemers verspreid over alle gemeenten zich hebben uitgesproken. Het is daarmee het grootste Nederlandse onderzoek naar het lokale ondernemersklimaat.

Het onderzoek maakt onderscheid tussen een stad met het beste ondernemersklimaat en een gemeente. In de rapportage is gekeken naar vier pijlers:

  • de tevredenheid over de dienstverlening,
  • communicatie en beleid,
  • de waardering van de lokale lasten versus het voorzieningenniveau,
  • het imago van uw gemeente bij ondernemers uit een andere gemeente.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over dit onderzoek op: https://www.mkb.nl/mkb-vriendelijkste-gemeente-van-2020-2021

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.