Loek de Beleir

Fractielid

Naam: Loek de Beleir
Woonplaats: Westdorpe

Woordvoerderschappen:
Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet, Stedelijke vernieuwing, Plattelandsvernieuwing, Volkshuisvesting, Verkeer & Vervoer, Mobiliteit, Brandweer/Veiligheidsregio.

Contact: debeleir@xs4all.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.