Loek de Beleir

Fractielid

Naam: Loek de Beleir
Woonplaats: Westdorpe

Woordvoerderschappen:
Landbouw, plattelandsontwikkeling, handhaving, groen en milieubeheer, grondbeleid, ruimtelijke ordening, gebouwen

Contact: debeleir@xs4all.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.