Door: Jos van Ginneken

De redactie van het CDA Terneuzen heeft gesproken met Karin Thoen en Peggy Slok. Deze dames uit Axel zijn onderdeel van een groep van twaalf die samen het natuurspeelbos in hun kern op aan het zetten zijn. Wie is deze groep en waarom nemen juist zij dit initiatief.

 ‘’Wat jammer dat er geen natuurspeelplek is in Axel’’ werd regelmatig geroepen door vele ouders/grootouders.  Hoewel er wel een bos was nodigde dit niet uit om te spelen.   De werkgroep ging in overleg met de gemeente, daar kwam naar voren dat als ze iets wilden, ze het zelf moesten doen. Dit was duidelijk niet tegen dovenmans oren.

Al snel werd een plan van aanpak opgezet en er werd een werkgroep opgericht waar de dames zitting in namen.  Staatsbosbeheer wou wel 5 hectaren afstaan en vanuit het LUP (landschapsuitvoeringsplan) kon wel een subsidie worden verstrekt, maar er moesten dan wel even veel geld door de initiatiefnemers zelf in worden gebracht.
Allerlei acties werden georganiseerd om geld in te zamelen; een hakkenrace (waarbij deelneemsters op hoge hakken een parcours aflegde), de kennissenkring werd aangesproken, er was een stand op de kerstmarkt en er werden nog allerlei benefietactiviteiten georganiseerd. Dit alles om geld in te zamelen voor het speelbos.
Samen met leerlingen van De Rede werd nagedacht over hoe het terrein ingericht zou moeten worden. De leerlingen kwamen met allerlei nieuwe ideeën die vooral draaide om zoveel mogelijk met natuurlijke hulmiddelen, heuvels bijvoorbeeld, het bos een leuke speelplaats te maken.

Met al deze motivatie en goede ideeën ging ze in Axel aan de slag en het resultaat is al zichtbaar. Met stralende ogen vertelde de dames mij dat de crossbaan af was en dat de tokkelbaan geplaatst is. Er zouden in het bos nog picknick tafels worden geplaatst, openplekken en meer afgelegen plaatsen, zoals een vertelhoekje aangelegd worden.

Voor de aller jongste willen de dames nog een speeltoestel bouwen.
Ze wachten op beter weer om de laatste spullen te plaatsen zodat het bos klaar is voor de officiële opening op 19 juni. Bij deze een uitnodiging van de werkgroep en een oproep van mij om hier naar toe te komen.

Het is prachtig om te zien hoeveel mensen kunnen bereiken als ze met grote motivatie ergens aan beginnen. Het speelbos is nog niet helemaal af, maar de eerste hutjes zijn al gebouwd liet ik mij vertellen. Wij als CDA, als gezinspartij en als partij die initiatieven als deze van harte steunt zijn heel blij dat we het speelbos in Axel een plaatsje op onze website kunnen geven. Een veilige en uitnodigende speelomgeving voor onze kinderen, dat trekken we ons aan. Daarom grote complimenten en dank voor de moeders in Axel, die dit geweldige project op hebben gezet.

http://www.groendichterbij.nl/natuurspeelbosaxel/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.