Het CDA staat voor haar vier uitgangspunten: gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Deze punten inspireren ons en staan centraal in de keuzes die wij maken. Zij vormen het fundament van ons verkiezingsprogramma. Tezamen met onze christelijke waarden en tradities.

Gerechtigheid betekent een betrouwbare overheid die op basis van vaste waarden de burger  de zekerheid van de rechtstaat biedt en duidelijke grenzen stelt; een onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid.

Solidariteit laat zien dat wij als mensen een boodschap hebben aan elkaar, dat sterken opkomen voor zwakkeren en dat de maatschappij sociale garanties biedt.

Gespreide verantwoordelijkheid betekent dat de overheid rekent op de verantwoordelijkheid van mensen en organisaties en hen helpt deze verantwoordelijkheid in te vullen.

De toekomst gaat over rentmeesterschap. Nu de samenleving in al haar vormen snel verandert, moet meer dan ooit zorgvuldig omgegaan worden met het milieu, het klimaat, financiën etc.

Centraal in deze denk- en handelswijze staat de C van christelijke waarden en tradities. De waarden die wij met onze C koesteren zijn: Medemenselijkheid, Niemand achterlaten, Goedheid voor de ander en Rekening houden met elkaar. De C in het CDA is onmisbaar, vormt de kern van ons handelen en denken en vormt een tijdloze kernwaarde.

Het CDA Tholen koestert de hoofdletter C in haar naam. Dat betekent niet dat mensen van andere geloofsrichtingen of niet-gelovigen niet welkom zijn, integendeel, velen die zich geen Christen noemen voelen zich sinds jaar en dag prima thuis bij het CDA. Dat komt omdat mensen de waarden waar de C voor staat belangrijk vinden, waarden die door de geschiedenis diep verankerd zijn in de westerse cultuur en ook in onze gemeente Tholen.

Ons politieke doel is dan ook simpel en ambitieus: Verstandig, Vooruitziend en Samen besturen en er zo voor zorgen dat iedereen –en voor zover mogelijk- op eigen kracht nu en in de toekomst tot z’n recht komt. Om onze politieke doelen te kunnen bereiken moeten we coalities vormen, maar een democratische meerderheid moet rekening houden met de minderheid. Dat is christendemocratie.

Wij zien de C als een open letter die staat voor openheid en tegelijk voor omarmen. Je kunt je er geborgen voelen,  en tegelijkertijd biedt de C ook ruimte voor jezelf en voor elkaar.

Het CDA vertaalt deze uitgangspunten in beleid door zich in te zetten voor een samenleving, waar met het oog op de toekomst verantwoordelijke keuzes worden gemaakt en iedereen meedoet. Deze samenleving vormt de basis voor gezamenlijkheid welzijn en duurzaamheid. 

Download hier het gehele CDA programma ⇒

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.