Johan Sanderse

"Mijn naam is Johan Sanderse en ik ben bijna 60 jaar geleden geboren in Serooskerke. Ik ben opgegroeid op het ouderlijk akkerbouwbedrijf waar ik de passie voor het vak heb opgedaan. Nu zet ik samen met mijn vrouw Anja het bedrijf nog altijd vol passie voort. Samen met anderen wil ik me inzetten en verantwoordelijkheid nemen voor onze samenleving en onze leefomgeving. Om die reden ben ik op verschillende plekken bestuurlijk actief. Sinds 2014 ben ik actief als gemeenteraadslid namens het CDA in de gemeente Veere. Mijn keuze voor het CDA is gebaseerd op de visie en uitgangspunten, zoals gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en zorg hebben voor de aarde. Verder ben ik actief binnen de kerk als ouderling-kerkrentmeester en heb ik me een aantal jaren ingezet op het gebied van belangenbehartiging in de landbouw. Momenteel zit ik in het bestuur van Proefboerderij A.I.K.C. de Rusthoeve waar we zoeken naar een model voor de landbouw van de toekomst.Ook ben ik medeoprichter en bestuurslid van de stichting Waterhouderij Walcheren. Hiermee focussen we op uitdagingen die klimaatveranderingen met zich mee brengt op het gebied van waterbeschikbaarheid en het terugdringen van verzilting."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.