Han van Toornburg

Steunfractielid

Ik ben Han van Toornburg. Ik ben geboren in Indonesië als Indische Nederlander om vervolgens vanaf mijn kinderjaren op te groeien in Nederland/Hoogvliet, maar binnen de gemeentegrenzen van Poortugaal. Na diverse omzwervingen door werk en studie ben ik weer neergestreken in Poortugaal. Ik kan mij maar moeilijk loslaten van deze heerlijke omgeving. Ik woon met groot plezier in dit dorp tussen groen en stad. 

Studie/werk

Na de middelbare school heb ik Theologie gestudeerd. Door een studie Hoger Management heb ik mijn talenten als manager in kunnen zetten binnen de Sociale Zorgsector, eerst bij een ziekenfonds/ziektekostenverzekeraar en later bij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Rotterdam. Het werken met mensen boeit mij enorm en ik heb daarom besloten mij door een studie te bekwamen in het vak van Mediation. Momenteel werk ik als Zelfstandige om binnen het raamwerk van Mediation het plezier op de werkvloer terug te brengen, waarbij passie en energie de voornaamste ingrediënten zijn.

Maatschappij

Vanuit het verlangen de mens in raad en daad bij te staan, heb ik mij veelvuldig in kunnen zetten; soms gecombineerd met hobby’s. Zo ben ik dirigent geweest van verschillende koren, waarbij de grootste uitdaging het in harmonie samen zingen is van muziekpartijen. Binnen de samenleving van de gemeente Albrandswaard heb ik zo het voorzitterschap uitgevoerd van het Oranje comité Rhoon, het voorzitterschap van de Stichting Evenementen Albrandswaard en het voorzitterschap van de Sportstichting Albrandswaard.

Politiek

Na mijn wethouderschap ben ik bewust terug gegaan naar de maatschappij. Op dat moment was ik 16 jaar actief op het politieke vlak en heb de klassieke lijn gevolgd van burgerraadslid naar fractielid, fractievoorzitter om tenslotte te eindigen als wethouder. Om te ervaren hoe de burger naar de politiek kijkt is het goed afstand te nemen en tussen de mensen in te staan. In onze verkiezingsprogramma’s staat steevast het thema om volkomen samen met de burger op te trekken. Vandaar mijn verlangen om mij meer voor en samen met de burger in te zetten. Goed luisteren is mijn motto om samen een evenwichtig standpunt in te nemen die uiteindelijk duidelijk en zichtbaar zal zijn voor de samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.