01 juni 2018

Metaforen

De verkiezingen en de formatie liggen al even achter ons en we zijn nu echt gestart. De afgelopen weken zijn wij als nieuwe raad, die niet alleen nieuw is door het aanbreken van een nieuwe raadsperiode maar ook doordat er 15 nieuw in het vak als raadslid zijn, ondergedompeld in het gemeentewezen.

Voorlichtingsavonden door ambtenaren over de dossiers, uitleg over de verschillende systemen en werkwijzen en niet te vergeten een brainstormsessie in Den Dolder. Naast de inhoudelijke programma's over o.a. integriteit en financien werd er ook veel nagedacht hoe we het met elkaar kunnen gaan doen. Met elkaar als raadsleden, maar ook wij als gemeenteraad naast en samen met de kiezer. Elkaar leren kennen, weten wat iemand beweegt en even tijd met elkaar doorbrengen is onmisbaar voor een goede samenwerking.

Er werd veel gesproken in metaforen, wat begrijpelijk is aangezien metaforen bij uitstek de manier zijn om beeld en kleur te geven aan wat je wilt vertellen. U zult versteld staan hoeveel vergelijkingen mogelijk zijn met een voorbeeld als jeu de boules en hoe het bedenken van een karaokeliedje kan bijdragen aan het leren kennen van je buurman. De metafoor van de loopeend kende ik nog niet, welke niet verward mag worden met een weidevogel, een lame duck of een kip zonder kop. Die van de boot met het motorblok kennen we echter allemaal, al kan je deze ook missen, zullen de beste stuurlui ons vertellen.

Het is natuurlijk niet allemaal rozengeur en maneschijn; ieder heeft zijn eigen standpunt en zijn eigen manier van verwoorden. Maar hoewel er ongetwijfeld nog vaak genoeg een goed debat gevoerd zal worden, weten we elkaar in ieder geval ook te vinden als persoon. En uiteindelijk gaat het er toch om dat we het samen doen als gemeenteraad. Samen, duurzaam en gezond.

Marijke Kasius
Raadslid CDA Bodegraven-Reeuwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.