Bas van der Linden

Raadslid

Bas van der Linden (1957) is getrouwd met Marjan. We hebben 3 zoons, die opgegroeid zijn in Brielle. Ik ben geboren en getogen op Voorne-Putten en woon sinds 1982 met veel plezier in de wijk Rugge in Brielle. Van 1982 tot 1999 ben ik als dierenarts in Brielle en op het eiland werkzaam geweest.

Sinds 2010 ben ik raadslid voor het CDA. In deze periode heb ik me met name beziggehouden met de onderwerpen die aan de orde komen in de commissie grondgebied. Ruimtelijke ordening, verkeer, (woning)bouw, agrarische zaken (incl. glastuinbouw) en natuur hebben mijn bijzondere interesse. Opgegroeid op Voorne-Putten liggen het open polderlandschap en de bijzondere natuurwaarden van het eiland mij na aan het hart. Een goed evenwicht te vinden tussen wonen, werken (bedrijvigheid), recreatie en natuur is een bijzondere uitdaging. Dat vereist niet alleen het nemen van besluiten binnen de gemeente Brielle, maar zeker ook overleg met en visie bij andere bestuursorganen als Waterschap, Metropoolregio, Provincie en Ministeries. Hiervoor heeft het CDA eilandbreed de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om de groene en duurzame toekomst van Voorne-Putten vorm te geven.

Voor Brielle is het voor de komende raadsperiode van groot belang om (financiële) besluiten te nemen, die Brielle toekomstbestendig maken. Dat er soms lastige keuzes gemaakt moeten worden, is mij vanuit mijn professie niet vreemd. Ik vind dat de inwoners van Brielle mij daarover altijd moeten kunnen vinden en ik ben altijd bereid om tekst en uitleg te geven. Tenslotte, en dat blijft voor mij het belangrijkst, blijft het bij alle besluiten om mensen gaan. Mensen, die in Brielle met veel plezier kunnen wonen en samenleven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.