Auto

Het CDA onderkent dat de auto nog steeds een heel belangrijk vervoermiddel is in Den Haag. Het aantal elektrische auto’s neemt toe waardoor nieuwe voorzieningen nodig zijn. Voldoende parkeerplaatsen en goede wegen voor het verbeteren van de doorstroming blijven voor ons hoog op de agenda staan. Het CDA wil de auto niet uit de stad weren, maar is wel voor stimulering van alternatieven voor fossiele brandstoffen.

Goede doorstroming van het autoverkeer is noodzakelijk. Het CDA vindt daarbij dat gezien de financiële krapte scherpe keuzes gemaakt moeten worden inzake verkeersknelpunten. De ingezette strategie om de stad via een aantal aanvoerwegen als de Rotterdamse- en de Utrechtsebaan goed te verbinden met de snelweg moet worden voortgezet. Het CDA wil dat Den Haag meer druk zet op het Rijk en de buurgemeenten om werk te maken van het verbeteren van de aanvoerwegen richting Den Haag Zuid-West.

Het CDA wil waar snelwegen langs woonwijken lopen dat de maximumsnelheid (ook in de nachtelijke uren) van 130 kilometer per uur naar 100 kilometer per uur gaat. Dit om de luchtkwaliteit te verbeteren en de geluidsoverlast te beperken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.