Banen (nieuwe)

Het CDA komt op voor de belangen van ondernemers en wil het ondernemen in de stad stimuleren. Volop inzetten op nieuwe banen is dan ook nodig, omdat we zien dat de voortgaande digitalisering de administratieve banen op mbo-niveau steeds verder onder druk zetten en de concurrentie met andere steden voor het aantrekken van bedrijven en nieuwe vormen van werkgelegenheid onverminderd sterk zal blijven. Den Haag trekt mensen aan vanuit de rest van Nederland en de rest van de wereld. Het CDA wil deze mensen zo snel mogelijk aan het werk helpen en zorgen dat ze geen gebruik hoeven maken van sociale voorzieningen. Daarom wil het CDA dat het aantal banen meegroeit met de groei van de Haagse beroepsbevolking.

The Hague Humanity Hub wordt verder ontwikkeld en wordt beter aangesloten op andere ontwikkelingen in de stad. Deze fysieke locatie (en tevens online platform) draagt bij aan onze ambitie om wereldwijd dé stad te worden waar gewerkt wordt aan innovaties in de humanitaire hulpverlening.

De beperkte aanwezigheid van onder andere de maakindustrie betekent dat er relatief weinig vacatures voor lager opgeleiden ontstaan. In sommige sectoren en voor specifieke beroepen (bijvoorbeeld ICT) bestaan daarentegen inmiddels al knelpunten op de Haagse arbeidsmarkt. Mismatch op de arbeidsmarkt en de functie die onderwijs hierin kan vervullen, heeft mede daarom de bijzondere aandacht van het CDA.

Startups en scale-ups hebben ruimte nodig om te groeien. Die ruimte is er nu onvoldoende.
De Binckhorst en specifiek de Binckhaven is van­wege haar creatief-industrieel vestigingsklimaat geschikt voor dergelijke bedrijvigheid. Het CDA wil start-ups en creatief talent stimuleren om met goede ideeën en plannen te komen om de Impact Economy verder te ontwikkelen. Daarom moeten er regelmatig regelingen, aanbestedingen of prijsvragen uit worden geschreven.

Den Haag is gebaat bij een divers aanbod van bedrijfslocaties, zowel groot als klein. Op sommige plekken in de stad, zoals Scheveningen Haven, kiezen we voor de ontwikkeling van bedrijven in plaats van woningen.

Het CDA vindt diversiteit een verrijking voor de Haagse economie en wil etnisch ondernemerschap in de stad ondersteunen, zodat iedereen aansluiting vindt op de infrastructuur rondom deze projecten en ondernemerskansen die deze projecten bieden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.