Brede buurtscholen

School en opvang gaan meer rekening houden met de wensen van ouders. Zoveel mogelijk scholen worden omgevormd tot brede buurtscholen. De aansluiting tussen onderwijs, cultuur en sport wordt verder verbeterd. Daarbij zal ook ruimte zijn om kinderen zich breder te laten ontwikkelen. Regels die gemeenschappelijk gebruik en financiering van de brede buurtschool door onderwijs, welzijn en opvang belemmeren worden afgeschaft. Alleen wanneer een school multifunctioneel is en een buurtfunctie krijgt, wordt eventuele nieuwbouw door het stadsbestuur bekostigd. Het beheer en inrichting van de brede buurtscholen worden ondersteund door de gemeente.

Nieuwe schoollocaties moeten voldoen aan de eisen van de menselijke maat. Op kleinschalige locaties met goede (en groene) schoolpleinen gedijen leerkrachten, leerlingen en ouders beter. Dit wordt betrokken bij de aanwending van de huisvestingsmiddelen

Het stadsbestuur stimuleert het vergroten van de ouderbetrokkenheid op alle scholen zodat ouders meer betrokken worden bij de organisatie van de school en mee denken over opvoedingsvraagstukken.

De sociale en fysieke veiligheid in en rondom scholen moet in samenspraak met de school, ouders en de buurt worden verbeterd. Het gaat om leefbaarheid, verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Het CDA wil geen coffeeshops in de nabijheid van scholen. Scholen en schoolpleinen zijn rook-, alcohol- en drugsvrij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.