buurtpreventieteams

In verscheidene wijken zijn buurtpreventieteams actief. Het veiligheidsgevoel neemt toe als actieve burgers een rondje lopen om overlast of crimineel gedrag te signaleren en te melden. Het CDA is trots op de huidige teams en wil bewoners blijven uitdagen om de ogen en oren van de wijk te worden.

Door de inzet van burgers serieuzer te nemen, kan het stadsbestuur ook op dit vlak de participatie vergroten. De inwoners van Den Haag voelen zich sterk betrokken bij de veiligheid in de eigen leefomgeving.

Overlast van hangjongeren wordt hard aangepakt, zowel door een resoluut lik-op-stukbeleid als via gesprekken met jongeren (en hun ouders).

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.