Duurzaamheid

Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering in de economie en infrastructuur van onze stad. Daarom wil het CDA burgers oproepen om zuinig te zijn, verspilling tegen te gaan en zorg te dragen voor onze mooie stad. De stad is immers niet van ons, we hebben het in bruikleen. Daarnaast wil het CDA vooral aansluiten bij initiatieven van bewoners, instellingen en ondernemers en hen de ruimte bieden, maar hen niet verplichten tot iets of hen al te veel te beperken in hun dagelijkse leven en werkzaamheden.

Het CDA Den Haag verbindt zich aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en heeft daarom met een groot aantal partijen in de Haagse gemeenteraad het Haags Klimaatpact ondertekend.

Lokale duurzame energie-initiatieven leiden tot verduurzaming van de stad, tot verlaging van de energierekening en tot meer sociale binding. Het CDA ondersteunt deze initiatieven daarom van harte. Deze initiatieven zijn kansrijker wanneer ze gekoppeld worden aan grotere initiatieven: schaaloptimalisatie. Deze sluiten dus aan bij initiatieven in de regio en lopen op met nationale en Europese programma’s. De plaatsing van zonnepanelen wordt vergunningsvrij.

Met woningcorporaties en andere verhuurders maakt het stadsbestuur harde afspraken om de bestaande woningvoorraad sneller te verduurzamen. Dit leidt tot minder elektriciteit en warmtegebruik in de wooncomplexen.

Nieuwbouw, zowel woningen als bedrijfs- en kantoorpanden worden klimaatneutraal opgeleverd; zonder aansluiting op het gasnet, als alternatief aanwezig is. Bij renovatie wordt de gasaansluiting waar mogelijk vervangen door een alternatief.

Het CDA wil dat de gemeente werk maakt van de ontwikkeling van een slim, schoon en snel systeem van stadsdistributie dat prettig is voor zowel bewoners als bedrijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.