Haagse Markt

Het CDA ziet ambulante handel zoals bijvoorbeeld op de Haagse Markt of op het strand als een integraal onderdeel van de economie met de bijbehorende lusten en lasten. Ambulante handel moet daarom niet meer onder de wethouder Stadsbeheer vallen, maar als volwaardige economisch cluster onder de verantwoordelijkheid van de wethouder Economische Zaken gebracht worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.