Kunst en Cultuur

Met cultuur zijn persoonlijke en maatschappelijke waarden gemoeid. Soms leidt dat in onze diverse samenleving ook tot spanningen, vooral wanneer mensen zich in hun (culturele) identiteit voelen aangetast. Maar het belangrijkste is dat we met elkaar proberen te bewaren en te ontwikkelen wat voor onze geschiedenis, traditie en cultuur van waarde is.

Het CDA is van mening dat door de bundeling van amateurkunst en topcultuur

tot een brede en solide basis voor cultuuruitingen in Den Haag gekomen kan worden. Hierbij vindt het CDA het belangrijk dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen door kunst en cultuur.

Het CDA hecht hierbij ook veel waarde aan een financieel gezonde culturele sector in Den Haag. Dat betekent dat cultuurinstellingen zelf een groot deel van de inkomsten genereren en de eigen exploitatie verzorgen.

Cultuur, literatuur en podiumkunsten kunnen onder voorwaarden worden ondersteund en gestimuleerd. Het CDA vindt het hierbij wel belangrijk dat instellingen en organisaties die zich hiermee bezighouden een complementair aanbod in onze stad verzorgen en hiermee niet lokale ondernemers uit de markt drukken en dus de commercie belemmeren.

Het CDA wil niet verder bezuinigingen op de culturele sector. Kunst en cultuur is belangrijk voor Den Haag, het is een vestigingsfactor voor bedrijven en past bij het karakter van de stad. Het vergroten van de eigen inkomstenbron is voor de gehele Haagse culturele sector echter steeds belangrijker. Daarom moet de betrokkenheid van bedrijven omhoog, wordt het culturele ondernemerschap in de stad bevorderd en wil het CDA dat meer Hagenaars zich verbinden met musea via vriendenpassen, aandelen of andere arrangementen.

Het CDA vindt daarnaast amateurkunst van groot belang, omdat die de basis vormt voor topcultuur en vindt dat de amateurkunst daarom net als de ‘hogere’ culturele uitingen ondersteuning verdient.

Het CDA hecht veel belang aan cultuureducatie. Ieder kind dient in het belang van zijn of haar opvoeding op jonge leeftijd kennis te maken met kunst en cultuur, zoals met het maken van muziek. Daarnaast is het voor het CDA belangrijk dat er met de cultuursubsidies ook een divers aanbod van voorstellingen wordt gestimuleerd.

Het CDA hecht belang aan cultuureducatie, muziekscholen en bibliotheken.

Het CDA is trots op het diverse cultuuraanbod, van Parkpop en het Circustheater tot het Residentieorkest en het Nederlands Danstheater, en de kwaliteit van het aanbod van de verschillende theaters en concertzalen en is voorstander van koppeling van de grote Haagse cultuurinstellingen aan kleinere voorzieningen in de stad. Dit geldt zeker voor de cultuurankers.

Het CDA is trots op het strand en wil het aantal concerten op het strand verder laten toenemen.

Het nieuwe Cultuurcentrum aan het Spuiplein gaat de komende jaren gebouwd worden. Het CDA was als oppositiepartij en als coalitiepartij voor deze ontwikkeling. Het Cultuurcentrum is goed voor het vestigingsklimaat en de aantrekkingskracht van Den Haag. Het belang van dit soort instellingen is breder dan alleen cultureel, de economische meerwaarde moet breder gezocht en getoond worden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.