Lokaal erfgoed

Het CDA wil door middel van een verkiezing aan de stad vragen wat het belangrijkste Schevenings-, Loosduins- en Haags immaterieel erfgoed is. Daarnaast stimuleert het CDA initiatieven die lokaal de geschiedenis benadrukken zoals in Loosduinen en Scheveningen voor behoud en uitbreiding van het cultureel erfgoed, zoals het burgerinitiatief Buitenplaats Ockenburg en Erfgoedgebied Loosduinen.

Het CDA is voor het behoud van de beeldbepalende gebouwen waaronder religieus en cultureel erfgoed, zoals bijvoorbeeld Haagse kerken, maar ook de traditionele Haagse koffietenten.

Wanneer kerken niet langer hun oorspronkelijke functie (kunnen) vervullen zoekt de gemeente bij de transformatie van een dergelijk gebouw actief mee en zet zich waar nodig ook financieel in bij de zoektocht naar een passende nieuwe functie, waarbij ontmoeting centraal staat. Te denken valt aan een bibliotheek of een Buurthuis van de Toekomst.

De gemeente moet een bemiddelende rol innemen wanneer migrantenkerken op zoek zijn naar gebedsruimten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.