MKB

Middelgrote en kleinere ondernemers, en familiebedrijven zijn onmisbaar voor Den Haag. Zij zijn de motor van de Haagse economie en het cement van de lokale samenleving. Ook spelen zij een cruciale rol in de buurt bijvoorbeeld als sponsor van de sportvereniging of initiatiefnemer van de Sinterklaasintocht. Per vierkante km zijn er in Den Haag 34 winkels te vinden. Daarmee wordt een koploperspositie ingenomen. Het CDA wil dat deze bedrijven onze absolute prioriteit krijgen.

Er mogen geen kansen op bedrijvigheid worden gemist door te lange procedures. Het CDA wil dat onnodige regels worden afgeschaft, zoals er in de afgelopen periode bijna 500 regels zijn geschrapt. Wij willen een ONL-norm, waarbij voor elke nieuwe regel, twee bestaande regels geschrapt worden.

Het CDA wil het voor ondernemers makkelijker maken om vergunningen aan te vragen en er moet meer duidelijkheid komen hoe lang een aanvraag duurt. Ook moet er meer duidelijkheid komen over de tijdslijnen van het vergunningsverleningstraject en dienen aanvragen zo snel mogelijk afgehandeld te worden. Draagvlak in de buurt is voor het CDA cruciaal.

Het aantal panden met een economische bestemming moet zoveel mogelijk worden behouden en indien nodig worden uitgebreid.

Het CDA is voor het gebruik van leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden om startende en kleine ondernemers te huisvesten. Dit kan onder andere door pop-up stores. Hierbij moet samen worden opgetrokken met banken en lokale vastgoedeigenaren. 

Het CDA is trots op de bereikte resultaten met de Bedrijfsinvesteringszones waar ondernemers zélf bepalen hoe en waarmee hun winkelgebied of bedrijventerrein aantrekkelijker wordt gemaakt.

Zij schrijven daarvoor een plan en betalen zelf mee aan de uitvoering. Het CDA is voor een blijvende ondersteuning van de 22 Bedrijfsinvesteringszones in Den Haag.

Een goede bereikbaarheid is goed voor de lokale economie en lokale ondernemers. Bij weg- of bouwwerkzaamheden dient de gemeente vooraf de belangen van de ondernemers actief mee te wegen en beter te communiceren over omleidingen en alternatieve routes.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.