015
25 april 2022

Arbeidsmigranten massaal op de vuist in Transvaal

"Tientallen mensen zijn dit weekend met elkaar op de vuist gegaan in de multiculturele Haagse wijk Transvaal. Bewoners en ondernemers luiden de noodklok, want het afgelopen jaar zijn daar al meerdere massale vechtpartijen geweest tussen groepen arbeidsmigranten. Veel Hagenaars voelen zich steeds onveiliger. ,,Het gaat een keer echt fout.’’   Lees hier het hele artikel van Ilah Rubio in het AD. Onze Kavish Partiman stelt stevige vragen aan het stadsbestuur over deze vechtpartij en de achterliggende problematiek:

 

Schriftelijke vragen: Zijn de vechtpartijen in Transvaal een samenlevingsprobleem?|
Indiener: Kavish Partiman

Datum: 25-04-2022
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Kavish Partiman (CDA) de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het artikel in het Haagse AD: ‘Arbeidsmigranten wéér massaal met elkaar op de vuist in Den Haag: ‘Dit gaat een keer écht fout”? *

2. Zou het college middels een tijdlijn inzichtelijk willen maken hoe vaak en wanneer in de afgelopen drie jaar dit soort vechtpartijen en opstootjes en andere vergelijkbare vormen van overlast zijn voorgekomen in Transvaal? Zou het college bij elk incident willen aangeven welke inzet van politie en handhaving er was? Zou het college bij elk incident willen aangeven op welke manier naderhand is ingezet op preventie en het voorkomen van een eventueel volgend incident?

3. Zou het college het contact dat de gemeente de afgelopen drie jaar heeft gehad met ondernemers en bewoners in Transvaal over deze vechtpartijen chronologisch in kaart willen brengen? Zo nee, waarom niet?

4. Hoe gaat het college dit contact met bewoners en ondernemers de komende maanden vormgeven? Welke acties gaat het college op dit gebied ondernemen?

5. Zou het college het contact dat de gemeente de afgelopen drie jaar heeft gehad met bewonersorganisaties, wijkorganisaties, verenigingen en maatschappelijke organisaties in Transvaal over deze vechtpartijen chronologisch in kaart willen brengen? Zo nee, waarom niet?

6. Hoe gaat het college het contact met deze bewonersorganisaties, wijkorganisaties, verenigingen en maatschappelijke organisaties de komende maanden vormgeven? Welke acties gaat het college op dit gebied ondernemen?

7. Zou het college willen (laten) uitzoeken of en in hoeverre verdovende middelen als drugs en alcohol een rol hebben gespeeld in deze vechtpartij?

8. Zou het college de uitkomsten van het onderzoek waarop wordt gedoeld in de voorgaande vraag met de raad willen delen, ook als de resultaten pas definitief zijn na de beantwoording van deze schriftelijke vragen? Zo nee, waarom niet?

9. Indien er alcohol of drugs in het spel waren, zou het college nadrukkelijk willen aangeven hoe dit zich rijmt met de verschillende geldende alcohol- en drugsverboden?

10. Zou het college middels een overzicht willen aangeven hoe en met welke intensiteit de alcohol- en drugsverboden de afgelopen drie jaar in Transvaal zijn gehandhaafd? Zo nee, waarom niet?

11. Ziet het college mogelijkheden om de alcohol- en drugsverboden of de handhaving hierop in Transvaal aan te scherpen? Zo nee, waarom niet, gezien de structurele problemen die bewoners en omwonenden ervaren? Zo ja, vanaf wanneer vindt deze aanscherping plaats en wat gaat deze aanscherping precies inhouden?

Zowel bewoners als ondernemers schetsen het beeld dat dit soort vechtpartijen, opstootjes of overlast onderdeel zijn van een structureel probleem, waartegen niet voldoende wordt opgetreden.

12. Herkent het college zich in dit beeld? Zo nee, waarom niet gezien de verschillende argumenten die worden gegeven in het AD-artikel? Zo ja, welke concrete stappen heeft het college gezet om toekomstige incidenten te voorkomen?

13. Zou het college middels een tijdlijn inzichtelijk willen maken hoe en wanneer er de afgelopen drie jaar in Transvaal gehandhaafd is op incidenten zoals deze vechtpartij? Zo nee, waarom niet gezien het feit dat bewoners en ondernemers met klem aangeven dat dit een structureel probleem is wat al jaren speelt?

14. Zou het college willen reflecteren op het beleid van de gemeente Den Haag op het gebied van preventie, handhaving en ordebewaking, gezien het feit dat deze vechtpartij niet is voorkomen?

15. Zou het college alle handhavingsmogelijkheden die juridisch en bestuurlijk mogelijk zijn met betrekking tot dit soort vechtpartijen op een rij willen zetten, met per handhavingsmogelijkheid een appreciatie van hoe deze mogelijkheid in de praktijk ingezet zou kunnen worden en vermelding van verwachte resultaten per handhavingsmogelijkheid?

16. Zou het college bij elk van deze handhavingsmogelijkheden willen aangeven of en vanaf wanneer zij deze wil gaan inzetten, en waarom zij deze wel of niet gaat inzetten?

17. Zou het college de handhavingscapaciteit voor dit gebied op korte termijn fors willen verhogen? Zo nee, waarom niet?

18. Zou het college willen toelichten of er gebiedsverboden komen voor elke betrokkene bij deze vechtpartij? Zo nee, waarom niet?

19. Hoe kijkt het college aan tegen een eventuele avondsluiting van het wijkpark Transvaal?

In het artikel gaat het over achterliggende problematiek voor arbeidsmigranten, op het gebied van fatsoenlijke en voldoende huisvesting, goede werkomstandigheden en uitbuiting, recreatie en ontspanning, maar ook op het gebied van mee (kunnen) doen aan de samenleving en integratie.

20. Zou het college, wellicht in een afzonderlijke reactie, willen ingaan op al deze aspecten in relatie tot deze vechtpartijen?

21. Welke mogelijkheden ziet het college om verbetering te bewerkstelligen op het gebied van deze aspecten? Op welke elementen zal extra inzet worden gepleegd, en welke onderdelen zullen naar inschatting van het college niet op korte termijn sterk verbeteren?

22. Hoe gaat het college buurgemeenten en werkgevers in buurgemeenten aanspreken en verantwoordelijk houden, indien er bij deze vechtpartij arbeidsmigranten betrokken waren die werken op het grondgebied van buurgemeenten of bij werkgevers in deze buurgemeenten?

23. Gaat het college gezien deze structurele problematiek van vechtpartijen een extra inzet plegen bovenop de bestaande inzet, plannen en gesprekken met buurgemeenten en werkgevers? Zo nee, waarom niet?

Kavish Partiman
CDA Den Haag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.