24 mei 2023

Astrid Frey is blij: Meerjarige subsidie eindelijk in zicht

Astrid Frey is blij: Meerjarige subsidies eindelijk in zicht.

Deze week ontving de gemeenteraad van het college het Kader meerjarige subsidies Den Haag 2023. Hierbij komt een langgekoesterde wens van de CDA-fractie in vervulling om meerjarig subsidiëren mogelijk te maken. Dit is belangrijk omdat maatschappelijke organisaties zo meer stabiliteit en continuïteit krijgen bij het goede werk dat zij verrichten. 

In december 2021 diende het toenmalig CDA-raadslid Cees Pluimgraaf al samen met fractievoorzitter Kavish Partiman een motie in om meerjarig subsidiëren in 2023 reeds mogelijk te maken. De gemeente verstrekt subsidies aan maatschappelijke organisaties in Den Haag om allerlei belangrijke werkzaamheden uit te voeren voor de stad. Dit gebeurde doorgaans voor een periode van één jaar maar in dit nieuwe beleid kunnen subsidies voor meerdere jaren worden verstrekt.

Het CDA in Den Haag vindt dit zo belangrijk omdat maatschappelijke organisaties bij het werk dat zij verrichten in en voor onze stad moeten kunnen rekenen op zoveel mogelijk rust en continuïteit. Zo hebben zij de ruimte om langere termijn doelen en resultaten te behalen’, zo stelt fractievertegenwoordiger Astrid Frey.

Het gepresenteerde kader biedt inzichten in wanneer, hoe, met wie en onder welke voorwaarden meerjarig subsidiëren kan gaan plaatsvinden. Uiteraard houdt de fractie van het CDA een vinger aan de pols in de commissie en raad over de uitvoering hiervan. 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.