17 februari 2022

CDA: Aanpak eenzaamheid onder jongeren krijgt extra prioriteit

De gemeente Den Haag gaat zich extra inzetten voor de aanpak van eenzaamheid onder jongeren. Dat is het belangrijke resultaat van een CDA-motie die ertoe opriep de bestrijding van eenzaamheid in coronatijd een nieuwe impuls te geven. “Een mooi resultaat en vooral heel erg nodig”, zegt de nummer drie van de CDA-kandidatenlijst Hinke de Groot: “Steeds meer jongeren kampen met eenzaamheid en met mentale problemen als gevolg van de coronacrisis. De aanpak van eenzaamheid onder jongeren zou topprioriteit moeten zijn.”

De Leefomgeving speelt een belangrijke rol om eenzaamheid en mentale problemen bij jongeren te voorkomen. “Onze wethouder Hilbert Bredemeijer zet vol in op het creëren van mooie plekken en pleinen om elkaar te ontmoeten, een cruciaal onderdeel van deze aanpak” zegt De Groot. “De directe leefomgeving is de plek om anderen te ontmoeten, maar ook om zorgen te delen en advies te vragen. Ook het verenigingsleven en goede (studenten)huisvesting met huisgenoten helpen daarbij.”

In de Haagse samenleving zijn meerdere initiatieven ontstaan die jongeren kunnen helpen, zoals stichting JESS (Jong en Samen Sterk). Daar staan vermindering van eenzaamheid en het bevorderen van de mentale gezondheid van jongeren centraal. Ook is er Follow your dreams, dat is gericht op talentstimulering van jongeren. Eerder was er al een publiekscampagne om eenzaamheid voor jongeren onder de aandacht te brengen en jongeren te activeren. Verder is er op de website www.ehbe.nl een specifiek onderdeel gewijd aan jongeren, zodat zij informatie kunnen krijgen over de achtergronden van eenzaamheid, maar ook over het brede aanbod voor ondersteuning bij eenzaamheid en mentale klachten. Binnen enkele maanden zal er daarnaast een Stadslab ‘jongeren en eenzaamheid’ komen waarbij jongeren kunnen uiten wat zij nodig achten en wensen het komende jaar.

De Groot is blij met deze initiatieven, maar wil dat de gemeente Den Haag nog veel meer gaat doen. “Den Haag zit vol met verenigingen, vrijwilligers en mensen die naar elkaar omkijken. Samen vormen we eigenlijk al een maatschappelijke alliantie tegen eenzaamheid. De gemeente Den Haag zou die alliantie van de Haagse samenleving veel actiever moeten ondersteunen en faciliteren. Daar zetten Hilbert en ik ons voor in en daar zullen we ons voor blijven inzetten de komende jaren.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.