11 januari 2024

CDA Den Haag blij met de Haagse Preventieaanpak

DEN HAAG, 11 januari 2024 – Het CDA Den Haag is blij met de Haagse Preventieaanpak. Met deze aanpak op wijkniveau zetten we in op de de  gezondheid, bestaanszekerheid, kansengelijkheid en jeugdhulp voor onze bewoners. Dit sluit aan bij onze CDA-visie, waar we er altijd voor hebben gepleit om niet in hokjes te denken en te handelen, maar om slimme verbanden te leggen en de mens centraal te stellen.

Gisteren sprak CDA Den Haag zijn steun uit voor de Haagse preventieaanpak in de commisie Samenleving. Fractievertegenwoordiger Jolijn Standhardt: ''mensen staan niet los van hun omgeving. Voor preventie is het cruciaal dat sociale netwerken worden versterkt en benut.''

Als we inwoners van onze stad de mogelijkheid geven om zich te kunnen ontwikkelen in taal, sport, muziek of cultuur, ontstaat er de mogelijkheid om iets moois bij te dragen aan de samenleving, aldus Jolijn Standhardt. Het geeft perspectief en maakt mensen weerbaarder. CDA Den Haag waardeert de aandacht voor de verschillende levensfasen en het langetermijnperspectief in de aanpak. Jolijn Standhardt: ‘Het is belangrijk dat de mens in zijn geheel wordt gezien - niet alleen zijn problemen, maar ook zijn potentieel. Hoewel dit al deel uitmaakt van de huidige preventieaanpak, zien wij kansen voor verdere ontwikkeling en verbetering, met name in het betrekken van ouders en verzorgers bij jongvolwassenen en de rol van partners en andere familieleden bij de ondersteuning van 55-plussers’.

Het CDA is verheugd over de betrokkenheid van bewoners en professionals in de ontwerpfase van deze aanpak en steunt de voortdurende participatie in de uitvoeringsfase. We hebben erop gehamerd dat in het uitvoeringsplan ook vrijwilligersorganisaties, religieuze en levensbeschouwelijke instellingen en welzijnsorganisaties betrokken worden en betrokken blijven. Hierbij moeten we bovendien de meest kwetsbaren niet uit het oog verliezen. Tot slot blijft de aanpak van drugsproblematiek en georganiseerde criminaliteit een belangrijk aandachtspunt voor het CDA.

We zijn trots op de afspraken die we hebben gemaakt over de preventie aanpak. Het CDA Den Haag blijft zich inzetten voor een stad waar de mens centraal staat en we problemen preventief aanpakken samen met onze bewoners en maatschappelijke organisaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.