11 januari 2024

CDA Den Haag voor een betere samenwerking met bewonersorganisaties

DEN HAAG – Het CDA Den Haag wil een betere samenwerking tussen de gemeente en Haagse bewonersorganisaties. Naar aanleiding van zorgen van bewonersorganisaties over het tekenen van een convenant en gebrek aan communicatie, heeft het CDA deze week een debat aangevraagd. Het CDA wil dat de gemeente vrijwilligers van bewonersorganisaties niet vanuit het stadhuis opzadelt met extra eisen. De gemeente moet juist het ijspaleis uit en het geweldige werk van vrijwilligers ondersteunen.

Vorig jaar heeft de gemeente geprobeerd een convenant te sluiten met bewonersorganisaties om afspraken te maken over gezamenlijke ambities en plannen per stadsdeel. Ondanks de goede bedoeling is er veel ophef ontstaan bij bewonersorganisaties. Zo was er onduidelijkheid of het tekenen van het convenant voorwaarde is voor het ontvangen van basissubsidie. Daarnaast is in maart 2022 een inspiratiebijeenkomst georganiseerd, maar blijft het nog steeds onduidelijk wat met de ideeën vanuit de bewonersorganisaties is gedaan.”

Inmiddels is naar aanleiding van schriftelijke vragen van het CDA opgehelderd dat bewonersorganisaties niet verplicht zijn om een convenant te tekenen om subsidie te ontvangen. Toch is het CDA nog niet helemaal gerust op de huidige situatie. Veel bewonersorganisaties ervaren een ongelijkwaardige samenwerking. Fractievertegenwoordiger Astrid Frey: ‘Dit staat haaks op onze gemeenschapsvisie om vanuit wederzijds vertrouwen met vrijwilligers samen te werken. Het CDA wil dat wordt geluisterd naar vrijwilligers en we gelijkwaardig samenwerken. Dat kan ook in een andere vorm dan een juridisch convenant’. Raadslid Hinke de Groot vult aan dat het stadhuis juist wijken en vrijwilligers moet ondersteunen: ‘Bewonersorganisaties zijn een belangrijke verbinding tussen stadhuis en bewoners. Die moeten we niet belasten met onnodige bureaucratie’.

Het college heeft al aangekondigd om de samenwerking met bewonersorganisaties te evalueren. Volgens het CDA zou het goed zijn om de drempels wat meer te verlagen, door als betrokken ambtenaren van het ‘ijspaleis’, met de collega’s van de stadsdeelkantoren af en toe eens op bezoek gaan bij de bewonersorganisaties. Het CDA zal voorstellen om met bewonersorganisaties een meer op maat gesneden ondersteuningsprogramma te ontwikkelen voor bewonersorganisaties die daar behoefte aan hebben. Het bestaande PEP (Participatie Emancipatie Professionals) kan daarin een ondersteunende rol spelen. Ten slotte kan het stadhuis volgens het CDA proactief informeren over ontwikkelingen in het stadsdeel. Bijvoorbeeld door brieven aan bewoners en de raad eerst naar bewonersorganisaties te sturen, zodat zij zich niet achteraf overvallen voelen.

Donderdag 11 januari wordt de samenwerking met bewonersorganisaties besproken in de commissie Samenleving. Het CDA Den Haag blijft zich inzetten voor een constructieve dialoog en transparante samenwerking met bewonersorganisaties. Een sterke en gelijkwaardige relatie tussen de gemeente met bewonersorganisaties en verenigingen is essentieel voor een levendige en betrokken samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.