27 mei 2024

CDA Den Haag wil oplossingen voor huisvestingstekort maatschappelijke organisaties

Het CDA maakt zich zorgen over de huisvesting van maatschappelijke organisaties in de stad. Steeds vaker trekken maatschappelijke organisaties en vrijwilligers aan de bel omdat zij hun activiteiten niet meer kunnen voortzetten. Simpelweg omdat er geen locatie meer te vinden is. Het CDA vindt dat maatschappelijke organisaties van ongekende waarde zijn in de stad. Daarom roepen raadslid Hinke de Groot en fractievertegenwoordiger Astrid Frey het stadsbestuur op om met oplossingen te komen. 

Het aantal meldingen van vrijwilligers en organsiaties die dakloos dreigen te worden, neemt alsmaar toe. De huisvesting van Stichting EEKTA kwam onlangs uitgebreid aan bod de gemeenteraad, waarbij de mooie activiteiten voor de Hindoestaanse- en buurtgemeenschap dreigden te stoppen als de stichting niet snel een andere accomodatie kon vinden. En zo zien we dat het tekort in de hele stad speelt: moskee- en kerkgemeenschappen, vrijwilligersorganisaties voor jong en oud, verenigingen, overal ontvangen we signalen dat het ontzettend lastig is om geschikte ruimte te vinden.  

Een thuisplek voor maatschapellijke organisaties is voorwaarde voor het uitvoeren van hun activiteiten volgens het CDA. Deze maatschappelijke organisaties bieden een ontmoetingsplek voor mensen om een kop koffie met elkaar te drinken, leuke activiteiten voor de wijk te organiseren of elkaar te helpen als je ergens tegenaan loopt. “Deze organisaties zorgen daarmee voor een leefbare en saamhorige stad waarin mensen zich thuis voelen” volgens CDA-raadslid Hinke de Groot. 

Het CDA Den Haag heeft schriftelijke vragen ingediend om meer inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken en de plannen van de gemeente om het ruimtetekort op te lossen. “Het is ontzettend zonde als maatschappelijke organisaties niet hun mooie werk kunnen doen, alleen omdat er geen geschikte ruimte te vinden is. Bovendien zijn maatschappelijke organisaties ontzettend belangrijk voor het faciliteren van saamhorigheid in de stad en het omzien naar elkaar. Dit moeten we als gemeente toejuichen” aldus CDA-fractievertegenwoordiger Astrid Frey. 

CDA raadslid Hinke de Groot stelt ook voor om slimmer om te gaan met de schaarse ruimte in onze stad: “We kunnen nog veel beter gebruik maken van gebouwen die leegstaan. Denk bijvoorbeeld aan schoolgebouwen waar ‘s avonds geen les wordt gegeven. Maar ook bij nieuwbouw moeten we zorgen dat we alvast genoeg ruimte reserveren voor maatschappelijke organisaties en verenigingen. Zo bouwen we aan echte woongemeenschappen, waarin maatschappelijke organisaties uiteraard onmisbaar zijn”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.