13 mei 2022

CDA: Dhr. Donner als onafhankelijke adviseur van Haagse formatie is goed nieuws

Het CDA Den Haag is voormalig vice-president van de Raad van State Mr. J.P.H. Donner zeer erkentelijk dat hij bereid is gevonden op te treden als onafhankelijke adviseur van de Haagse formatie. Het proces van de vorming van een nieuw stadsbestuur bevindt zich momenteel in een impasse. Op initiatief van CDA-fractievoorzitter Hilbert Bredemeijer vond vrijdagmiddag 13 mei overleg plaats tussen de Haagse fractievoorzitters over de voordracht van een adviseur die boven de partijen staat en met gezag kan opereren.

“Als CDA zijn we dhr. Donner zeer dankbaar dat hij ons als raad wil helpen in de gezamenlijke zoektocht naar een oplossing voor de huidige patstelling”, zegt Bredemeijer: “Het is tijd om in het belang van onze stad en haar inwoners de samenwerking met elkaar op te zoeken en over onze schaduwen heen te stappen. We hebben er vertrouwen in dat dhr. Donner ons verder op weg kan helpen, zijn hem dankbaar voor aanvaarding van deze rol, en wensen hem bij de uitoefening hiervan veel succes en wijsheid toe.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.