17 januari 2022

CDA-ers Hilbert Bredemeijer en Cees Pluimgraaff op de Scheveningse Markt

Op donderdagochtend 13 januari 2022 bezocht wethouder Hilbert Bredemeijer de weekmarkt op Scheveningen, in de Stevinstraat. Bredemeijer werd vergezeld door het Scheveningse CDA-raadslid Cees Pluimgraaff en Heidy van der Ploeg en Pim Jansen, beiden Scheveningse kandidaten voor de christendemocraten. Het was goed om met marktondernemers en Scheveningers in gesprek te kunnen gaan en te horen wat hun zorgen en wensen zijn.

De marktmeester ontving de wethouder en gaf een toelichting op de aanpassingen aan de markt als gevolg van de corona pandemie. Zo verhuisden de marktkooplieden naar één zijde van de straat en is die verhuizing na enig passen en meten tot tevredenheid van de verschillende partijen gelukt. Ook werd er nadrukkelijk gesproken over de branchering van deze weekmarkt.

De wethouder sprak menig ondernemer. Zo praatte Arco van ‘Poeliersbedrijf Kukeleku’ Bredemeijer bij over het wel en wee van de markt. De verschillende gesprekken met ondernemers betroffen de branchering, tarieven en verzelfstandiging. Ook de vergelijking met markten elders was nuttig. De marktkooplieden merken dat ze klanten uit het achterland missen sinds tramhalte Stevinstraat op lijn 9 is verdwenen. Ook Jan Brand, de groente en fruit specialist, kwam nog met een aantal aanbevelingen op de proppen. Na een korte afsluitende wandeling door de Gentsestraat en een bezoek aan de bloemenkiosk ‘George’, werd het zinvolle werkbezoek afgerond.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.