21 april 2021

CDA: geef tuinders Schimmelweg duidelijkheid

Hobbytuinen hebben een belangrijke maatschappelijke waarde. Mensen komen er tot rust, of juist in contact met anderen. De tuinders aan de Schimmelweg zitten nu in onzekerheid. Kavish Partiman en Ismet Bingöl vragen het stadsbestuur om snel opheldering te bieden.

Schriftelijke vragen: Hobbytuinen Schimmelweg hebben maatschappelijke waarde
Indieners: Kavish Partiman en Ismet Bingöl

Datum: 19-04-2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, Volgens een artikel in het AD Den Haag is onder verschillende hobbytuinders aan de Schimmelweg onrust uitgebroken. De gemeente Den Haag zou de huurovereenkomst van de stichting die volkstuintjes beheert hebben stopgezet. Duidelijkheid is van belang voor deze hobbytuinders omdat deze tuinen maatschappelijk van waarde zijn.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelen de raadsleden Kavish Partiman (CDA) en Ismet Bingöl (CDA) de volgende vragen:

1. Zou het college willen toelichten waarom het college aan de in het nieuwsartikel genoemde stichting heeft laten weten dat de huurovereenkomst per 1 april 2021 wordt opgezegd?

2. Zou het college willen toelichten of het klopt dat in de afgelopen jaren ergens vanuit de gemeentelijke organisatie het verzoek is gedaan aan de genoemde stichting om de statuten aan te passen? Zo nee, hoe verklaart het college dan dat de stichting dit wel zo heeft opgevat? Welke acties zijn er volgens het college ondernomen door de gemeente, waardoor de stichting dit wellicht zo opgevat zou kunnen hebben? Zo ja, zou het college willen toelichten waarom dit verzoek is gedaan? Zou het college daarbij willen toelichten waarom zij achter dit verzoek staat? Zo nee, waarom is volgens het college dit verzoek dan toch gedaan?

In het nieuwsartikel is te lezen dat de gemeente heeft laten weten dat het al drie jaar in gesprek is met het bestuur van de stichting over ‘signalen die de gemeente ontvangt over misstanden’. Ook zijn de statuten van het bestuur zonder overleg met de gemeente gewijzigd, waardoor het onder andere mogelijk zou worden om ‘oneindig’ te blijven zitten als bestuurslid.

3. Zou het college willen toelichten over wat voor signalen van misstanden dit gaat? Zou het college daarbij per type misstand een overzicht willen maken van het aantal meldingen daarvan in de afgelopen drie jaar?

4. Zou het college willen toelichten waarom volgens het nieuwsartikel de gemeente zegt niet te willen dat bestuursleden van de genoemde stichting ‘oneindig’ deel uit kunnen maken van het bestuur?

5. Klopt het volgens het college dat de gemeente een vertegenwoordiger van de gemeente in het bestuur van de genoemde stichting wil hebben? Zo nee, hoe verklaart het college dan dat de stichting dit wel zo heeft opgevat? Welke acties zijn er volgens het college ondernomen door de gemeente, waardoor de stichting dit wellicht zo opgevat zou kunnen hebben? Zo ja, zou het college willen toelichten waarom zij een vertegenwoordiger van de gemeente in het bestuur wil hebben?

Volgens het nieuwsartikel geeft de gemeente Den Haag aan dat alles eraan gedaan wordt om de tuinders niet de dupe te laten worden van de huidige situatie.

6. Zou het college willen toelichten op welke manieren zij alles op alles zet om de tuinders niet de dupe te laten worden van de huidige situatie?

7. Is het college het met CDA Den Haag eens dat volkstuinen in het algemeen, en dus ook deze volkstuinen, een belangrijke maatschappelijke waarde hebben, en dat deze tuinen voor veel mensen van persoonlijk belang zijn? Zou het college deze maatschappelijke en persoonlijke waarde willen toelichten?

Volgens het artikel wil de gemeente een nieuw bestuur bij de genoemde stichting.

8. Zou het college willen toelichten waarom de gemeente een nieuw bestuur wil bij deze stichting?

9. Zou het college willen toelichten of de gemeente andere plannen heeft met het terrein van deze hobbytuinen, dan het laten voorbestaan van deze hobbytuinen? Zo ja, welke plannen?

In het nieuwsartikel komt onder andere de heer Ramazan Odek, voorzitter van de stichting Hobbytuinen Schimmelweg, aan het woord. Hij zegt dat de statuten in het verleden in overleg met een ambtenaar zijn gewijzigd.

10. Zou het college willen toelichten of de statuten in het verleden inderdaad in overleg met een ambtenaar van de gemeente zijn gewijzigd? Mocht dit inderdaad het geval zijn geweest, zou het college dan willen toelichten waarom de gemeente dan nu een probleem ziet in deze statutenwijziging?

11. Is het college het met het CDA Den Haag eens dat op korte termijn duidelijkheid vereist is, zodat de onrust voor de tuinders zo snel mogelijk weggenomen kan worden? Zo ja, wat gaat het college er aan doen om die duidelijkheid zo snel mogelijk te creëren?

Kavish Partiman                            Ismet Bingöl
CDA Den Haag                             CDA Den Haag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.