21 april 2020

CDA: Leefbaarheid Weimarstraat moet weer als vanouds

Naar aanleiding van het zoveelste steekincident in de Weimarstraat hebben de CDA-fracties in de Tweede kamer en de Haagse gemeenteraad simultaan vragen gesteld over verslechterde leefbaarheid van dit gebied. 

CDA-kamerlid Chris van Dam kent de wijk goed en maakt zich daarom terecht zorgen om de verloedering van dit gebied. De Haagse gemeenteraad heeft in januari maatregelen goedgekeurd om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Van Dam vraagt zich af of deze maatregelen wel afdoende zijn. Middels de Kamervragen hoopt van Dam dat er extra druk wordt gezet op de verbetering van de leefbaarheid in deze mooie pre-oorlogse wijk.

CDA Den Haag fractievoorzitter Kavish Partiman deelt de zorgen van zijn collega’s in de Tweede Kamer en dient ook wederom vragen in. “De buurt is het helemaal zat, er moet nu voor een structurele oplossing worden gezorgd,” geeft Partiman aan.  Volgens Partiman is het goed dat er een camera is geplaatst in de Weimarstraat en er veel controle plaatsvindt, maar dat heeft nog niet het gewenste effect. 

In het coalitieakkoord is de Weimarstraat aangemerkt als een van de gebieden die van extra aandacht zal genieten. Ook het idee van een pandenbank om de gemeente de mogelijkheid te bieden onroerend goed zelf te verwerven en zodoende richting te kunnen geven aan het type ondernemingen die zich vestigen in de straat, behoort tot de mogelijkheden. Partiman hoopt dat dit plan versneld uitgewerkt kan worden. “We moeten weer terug naar een situatie waar ouders hun kinderen met een gerust hart hun eigen buurt in durven te sturen, dat is nu niet het geval. De gezinnen in deze wijk zijn het helemaal beu. Het is tijd voor actie,” aldus de fractievoorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.