25 november 2020

CDA Moties aangenomen omtrent schulden

Mensen met schulden helpen. Vele kundige vrijwilligers in onze stad doen het, en maken zo het verschil. Onze moties hierover zijn aangenomen! Lees ze hier:

Motie: Aandacht voor de vrijwilligers die van grote betekenis zijn voor mensen met schulden
Indiener:
Kavish Partiman (CDA-woordvoerder Astrid Frey)

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Beleidsplan Schuldhulpverlening Den Haag 2020-2024 (RIS306234).

Constaterende, dat:

 • In de afgelopen drie jaar het aantal mensen met niet-regelbare schulden meer dan verdubbeld is en het overgrote deel van de huishoudens met onbehandelbare schulden niet in beeld is bij de formele schuldhulpverlening;
 • Er veel kundige Hagenaars zijn die graag en zonder dat daar een vergoeding tegenover staat, anderen helpen bij het op orde krijgen van de financiĆ«n;
 • Deze hulp vaak goed werkt vanwege de laagdrempeligheid en de persoonlijke benadering;
 • Deze vrijwilligers voor mensen met schulden soms echt het verschil kunnen maken en van grote betekenis kunnen zijn;
 • Vrijwilligersorganisaties een cruciale rol spelen in het het leggen van de contacten tussen mensen die willen helpen en mensen in de schuldhulpverlening;
 • De gemeente Den Haag een aantal van deze schuldhulporganisaties ondersteunt en mensen ook daarnaartoe verwijst.

Overwegende, dat:

 • Vrijwilligersorganisaties die schuldhulpverlening aanbieden een toenemende vraag zien van hun diensten;
 • De aard en omvang van de schuldenproblematiek verandert, onder andere door een toename van mensen die te maken hebben met multi-problematiek;
 • Schulden bijna altijd onderdeel zijn van deze stapeling van problemen;
 • Deze organisaties al jaren dezelfde financiĆ«le ondersteuning krijgen vanuit de gemeente Den Haag;
 • Er vanuit het Rijk voor Den Haag vijf miljoen euro extra ter beschikking is gesteld voor Den Haag voor schuldhulpverlening.

Roept het college op:

 • Nadrukkelijk aandacht te hebben voor de vrijwilligersorganisaties op het gebied van schuldhulpverlening;
 • In de rapportages te rapporteren hoeveel geld uiteindelijk naar deze vrijwilligersorganisaties is gegaan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman Pieter Grinwis
CDA Den Haag CU-SGP Den Haag

 

Motie: Meer inzicht in wat we uitgeven aan schuldhulpverlening
Indiener:
Kavish Partiman (CDA-woordvoerder Astrid Frey)

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Beleidsplan Schuldhulpverlening Den Haag 2020-2024 (RIS306234).

Constaterende, dat:

 • Er wel doelen zijn bij het schuldhulpverleningsbeleid, maar er niet is opgenomen hoeveel middelen per doel worden uitgegeven.

Overwegende, dat:

 • De raad beter in positie komt door middel van meer informatie over hoeveel er per doel wordt uitgegeven.

Roept het college op:

 • In de rapportages over het schuldhulpverleningsbeleid per doel op te nemen hoeveel middelen hieraan besteedt zijn. 

En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman
CDA Den Haag

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.