14 december 2023

CDA-raadslid Hinke de Groot benadrukt noodzaak van voorzieningen in Den Haag Zuidwest bij Omroep West

DEN HAAG - In een recente radio-uitzending bij Omroep West heeft ons raadslid Hinke de Groot de noodzaak van essentiële voorzieningen in de wijk Den Haag Zuidwest onder de aandacht gebracht. Dit in het licht van de gemeentelijke plannen om duizenden woningen te slopen en 10.000 nieuwe woningen te bouwen. Hinke zet zich onvermoeibaar in voor de belangen van de wijkbewoners. Eerder heeft zij samen met raadslid Liesbeth van der Heide uit Leidschendam-Voorburg het initiatief genomen voor het meldpunt Wonen zonder Wachttijd. Hieruit bleek een alarmerend tekort aan de nodige leefvoorzieningen zoals huisartsen, kinderopvang en scholen.

‘’Want in het hele land ligt de focus op het bouwen van huizen. Die zijn ook hard nodig, maar tegelijkertijd zien we dat bij veel bouwplannen onvoldoende rekening wordt gehouden met voorzieningen. Een huis is nog geen thuis. Dat wordt het pas als je in je buurt terecht kan op de kinderopvang of school, bij de huisarts of op de sportvereniging’’, aldus Hinke in een recent nieuwsbericht van Omroep West.

Hinke benadrukt dat voor de leefbaarheid van de wijk, het van essentieel belang is dat er voldoende voorzieningen zijn. De CDA-fractie zal daarom donderdag voorstellen indienen om te zorgen dat er genoeg ruimte en budget wordt gereserveerd voor deze voorzieningen, voordat de bouw van nieuwe woningen start.

"Het bouwen van woningen is essentieel, maar we moeten niet vergeten dat een huis pas een thuis wordt als er ook toegang is tot noodzakelijke voorzieningen. We horen nu al van lange wachttijden bij de kinderopvang en huisartsenstops. Dit moet aangepakt worden."

Het CDA blijft zich inzetten voor de bewoners van deze wijken. Via het meldpunt Wonen zonder Wachttijd, dat nog steeds actief is, verzamelen wij informatie over de huidige wachttijden voor essentiële voorzieningen. De resultaten van dit meldpunt zullen in januari worden meegenomen om gerichte oplossingen te vinden voor de huidige problemen.

‘’Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor een stad waar het fijn samenleven is. Voorzieningen zijn daarbij net zo belangrijk als de huizen zelf.’’

Voor meer informatie of om een melding te doen, bezoek www.wonenzonderwachttijd.nl.

Lees het nieuwsbericht met Hinke hier en luister het gesprek met Hinke bij Omroep West hier (vanaf 14:25)!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.