08 maart 2021

CDA-Zorgsaam in de Schilderswijk, bij Stichting Avrasya

Het is woensdagochtend een komen en gaan bij Clubhuis De Hobbel in de Schilderswijk, tijdens het maatschappelijk spreekuur van Stichting Avrasya. “We zorgen dat we alle regels naleven, maar corona heeft ons werk een stuk lastiger gemaakt”, zegt directeur en drijvende kracht Fatma Aktas.

Onmisbaar
Fatma richtte de stichting in 1999 op om de integratie en emancipatie van niet-westerse vrouwen en gezinnen te bevorderen. Dat oorspronkelijke doel is vandaag de dag nog net zo relevant. Fatma: “We zien nog steeds vrouwen die het lastig hebben. Sommigen spreken de taal niet en lopen vast in de bureaucratie. Anderen hebben te maken met huiselijk geweld en voelen zich wanhopig. Als stichting proberen we deze vrouwen te helpen om hun leven in eigen hand te nemen.”

Dat gebeurt op allerlei manieren. Zo worden vrouwen bijvoorbeeld geholpen bij het op orde krijgen van hun hun financiën. Of ze worden begeleid bij het zoeken naar een instelling waar slachtoffers van huiselijk geweld terecht kunnen. “Soms zijn het kleine stapjes, maar deze kunnen op de lange termijn leiden tot grote veranderingen in hun leven”, zegt Fatma.

Veel van de vrouwen die bij Stichting Avrasya aankloppen hebben het gevoel nergens anders terecht te kunnen. De grotere welzijnsorganisaties in de stad voelen voor hen minder vertrouwd. Vanwege taalbarrières of culturele verschillen voelen zij zich daar niet altijd begrepen. Kortom, voor velen van hen is Avrasya onmisbaar.

Corona
Corona maakt het werk lastig. Minder mensen kunnen langskomen tijdens het maatschappelijk spreekuur en veel activiteiten gaan niet door. Fatma en haar collega’s proberen het op te lossen met online sessies en buitenactiviteiten voor kinderen, maar het blijft behelpen.

Fatma: “We moeten nu op afspraak werken en kunnen daardoor minder mensen helpen. Tegelijkertijd zien we dat veel vrouwen geïsoleerd raken, ze hebben nergens om naartoe te gaan. We zien veel meer gevallen van huiselijk geweld. Ook zagen we bij veel kinderen met een niet-westerse achtergrond de leerachterstanden snel toenemen. Als ouders de taal niet machtig zijn, kunnen ze onmogelijk hun kinderen helpen met thuisonderwijs.”

Ondanks de huidige situatie is het inspirerend om te zien hoe Fatma en haar team de vrouwen en gezinnen zo goed mogelijk proberen te helpen. Die persoonlijke toewijding maakt Stichting Avrasya zo uniek. Maar net als de rest van Nederland snakken ook zij naar het einde van de coronacrisis.

Jules van der Sneppen
CDA-Zorgsaam

 

In 2019 zijn we gestart met CDA-Zorgsaam; voor CDA -leden en CDA-geïnteresseerden die betrokken zijn bij zorg en welzijn in Den Haag. CDA-Zorgsaam legt haar oor te luister bij bewoners en organisaties in de stad, geeft input aan de fractieleden over zorg en welzijn voor de raads- en commissievergaderingen en organisseert debatten over zorg en welzijn. Wil je met ons meedoen? Wees welkom! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Magda Spaans van het CDA Bestuur Den Haag of Astrid Frey, fractievertegenwoordiger.
[email protected] / [email protected] 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.