10 juni 2021

Evenementen zetten Den Haag op de kaart. Te hoge duurzaamheidseisen mogen geen reden zijn voor afgelasting.

Evenementen zetten Den Haag op de kaart. Te hoge duurzaamheidseisen mogen geen reden zijn voor afgelasting van die evenementen, vindt onze Kavish Partiman. 
“Het is een goede zaak om evenementen in onze stad te verduurzamen, omdat dit samenvalt met wat Den Haag wil uitstralen. Maar als enkel en alleen aan te hoge duurzaamheidseisen niet wordt voldaan, zouden deze evenementen niet moeten worden afgelast. Daarvoor zijn de gunstige effecten te groot. Denk bijvoorbeeld aan de economische spin-off en ons imago. Lees de gehele motie hier:

Motie: Evenementen zetten Den Haag op de kaart
Indiener: Kavish Partiman (CDA), Judith Oudshoorn (VVD)

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juni 2021, ter bespreking van de Brief wethouder Economie, Internationaal en Dienstverlening, mevrouw Bruines en wethouder Duurzaamheid en Energietransitie, mevrouw Van Tongeren, inzake Strategie duurzaamheidskring Evenementen en Festivals (RIS308398).

Constaterende, dat:

  • Het een goede zaak is om evenementen in onze stad te verduurzamen, omdat dit samenvalt met wat Den Haag wil uitstralen.
  • Het tegelijk belangrijk is om in te zetten op behoud en uitbreiding van beeldbepalende evenementen die Den Haag op de kaart zetten, en dat enkel en alleen het niet volledig voldoen aan hoge duurzaamheidseisen, terwijl aan alle andere eisen wel wordt voldaan, geen reden mag zijn om deze beeldbepalende publiekstrekkers niet door te laten gaan.

Overwegende, dat:

  • Aanvragen voor een financiële bijdrage aan publieksevenementen door de gemeente worden beoordeeld aan de hand van vijf inhoudelijke criteria:

  1. Directe economische spin-off (bestedingseffect)
  2. Indirecte economische spin-off (imago-effect)
  3. Samenwerking in de stad
  4. Vernieuwing
  5. Duurzaamheid

Roept het college op:

  • In de afweging van de vijf inhoudelijke criteria voor het verkrijgen van een financiële bijdrage vanuit de regeling Grootschalige Publieksevenementen of het Promotiefonds Kleinschalige Publieksevenementen, aan de eerste vier criteria meer gewicht toe te kennen dan aan het vijfde criterium, zodanig dat als in grote mate aan de eerste vier criteria wordt voldaan, maar in gebrekkige mate aan het vijfde criterium, dit geen reden kan zijn om geen financiële bijdrage te doen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman Judith Oudshoorn  Ralf Sluijs
CDA Den Haag VVD Den Haag Hart voor Den Haag / Groep de Mos

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.