17 februari 2022

Geen haat in de raad

Het CDA Den Haag vraagt aandacht voor de verharding in de gemeentepolitiek. Zij komt daarom met het Manifest ‘Geen haat in de raad’.

Wie de laatste weken het landelijke debat in politiek Den Haag heeft gevolgd zag dat scheldpartijen, bedreigingen en verdachtmakingen aan de orde van de dag zijn. Elk debat lijkt verder te ontsporen. Ook in veel gemeenteraden ziet het CDA een verharding die ons grote zorgen baart. Maar liefst 15% van de raadsleden heeft zelf te maken met bedreigingen. Het CDA vindt dat we dit in de gemeente Den Haag moeten aanpakken.

Het is niet alleen een probleem van de politiek. De verharding en verhuftering van de samenleving is iets wat ambtenaren, boa’s, politieagenten, GGD-medewerkers, journalisten en vele anderen vrijwel dagelijks ervaren. Zowel op straat als online.

Met het Manifest ‘Geen haat in de Raad’ staan 120 CDA-lijsttrekkers op om aandacht en inzet te vragen voor deze problematiek. Het CDA zet in op een samenleving met: minder ik, meer wij. Minder schreeuwen, meer samenwerken. Een samenleving waar we omzien naar elkaar als goede buur, vrijwilliger of mantelzorger. Waar solidariteit en saamhorigheid geen ouderwetse waarden zijn, maar het fundament van een sterke samenleving.

Lijsttrekker Hilbert Bredemeijer: “Met verharding en polarisatie schieten we niks op. Ik geloof erin dat we meer bereiken voor onze stad door samen te werken. Vanuit verschillende uitgangspunten, maar altijd met respect.”

In de nieuwe gemeenteraad gaan wij meteen het gesprek aan om samen met alle partijen van goede wil de ‘Haagse toestanden’ te weren uit onze gemeenteraad. Ook wil het CDA met deze partijen kijken wat we samen kunnen doen om de verharding en de verhuftering in de samenleving te verminderen.

Het CDA Den Haag roept alle partijen op het Manifest ‘Geen haat in de raad’ te ondertekenen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.