Stadsfotografie - Benoordenhout zondagochtend, Den Haag - 05-11-2018
26 januari 2024

Geen hoogbouw op het ANWB-terrein, maar woningbouw die past bij Den Haag

DEN HAAG – Het CDA Den Haag heeft zijn ernstige bezorgdheid geuit over de voorgestelde hoogbouw op het historische ANWB-terrein. Gemeente Wassenaar is voornemens hier 425 woningen tegen  de Haagse wijk Benoordenhout te bouwen. Het CDA onderschrijft de zorgen van de buurtbewoners, dat dit kolossale gebouw niet past bij de wijk. Daarom zal het CDA Den Haag bij de raad van 25 januari moties indienen, waarin Den Haag zicht uitspreekt tegen de hoogbouw en het alternatieve herontwikkelingsplan van bewoners steunt.

Raadslid Hinke de Groot benadrukt dat betaalbare woningbouw op deze plek geen issue is. Alleen de huidige plannen met torens van bijna 50 meter, passen niet bij de wijk. ‘’De bewoners van Benoordenhout hebben zich duidelijk tegen de hoogbouw uitgesproken. Bovendien zijn bewoners bereid om samen te werken met Wassenaar aan een alternatieve planvorming voor de 425 woningen, die zowel eer doet aan de uitstraling van de omgeving als de dringende behoefte aan nieuwe woningen. Helaas heeft Wassenaar geen compromis bereidheid getoond om hier een serieuze dialoog en verkenning over te voeren’’ zegt de Groot.

Het CDA Den Haag vraagt het college van Wassenaar om tijd te nemen en de huidige bouwplannen te herzien naar een lagere bouwhoogte van 26 meter. Wij vragen om hierin het alternatieve plan voorgesteld door het Comité Herontwikkeling ANWB Clingendael (HAC) een keer serieus te verkennen. ‘’Het is cruciaal dat de ontwikkeling op dit terrein bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk, een goede verkeersafwikkeling bij de Alkemadelaan en voldoende voorzieningen biedt voor de huidige en toekomstige bewoners,’’ voegt de Groot toe. ‘’We moeten ervoor zorgen dat de nieuwe bouwplannen niet alleen de huidige wijkbewoners dienen, maar ook de toekomstige generaties.’’

Het is volgens De Groot van vitaal belang dat de stem van de Haagse inwoners gehoord wordt in beslissingen die zo’n directe invloed hebben op hun leefomgeving.  In een recente verklaring heeft de Groot de wens uitgesproken dat de gemeente Wassenaar aanwezig zal zijn bij de bewonersbijeenkomst van het HAC op 24 januari om te praten over de toekomst van de wijk. ‘Het was dan ook extra teleurstellend dat zowel de verantwoordelijk wethouders van Wassenaar als van Den Haag niet aanwezig waren. Wij zijn van mening dat een dialoog met alle betrokken partijen essentieel is voor een uitkomst die iedereen ten goede komt.’’ aldus CDA-raadslid Hinke de Groot.

Het CDA Den Haag blijft zich inzetten voor een zorgvuldige en respectvolle ontwikkeling van het ANWB-terrein en staat klaar om de belangen van de omwonenden te behartigen bij het bestemmingsplan ‘’Residentie Parkzicht Wassenaar’’. Het CDA Den Haag heeft bij de Haagse raadsvergadering van 25 januari moties ingediend, waarin Den Haag zicht uitspreekt tegen de hoogbouw en het alternatieve herontwikkelingsplan van bewoners steunt. Beide moties zijn aangenomen en zijn hier en hier te vinden!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.