27 oktober 2023

Geen voorzieningen in de buurt? Meld het bij meldpunt Wonen zonder Wachttijd!

DEN HAAG – CDA Den Haag en Leidschendam-Voorburg lanceren vandaag het meldpunt Wonen zonder Wachttijd. Doel van het meldpunt is om in kaart te brengen wat de wachttijden zijn bij belangrijke voorzieningen zoals de huisarts of de kinderopvang.

Nergens in Nederland is het probleem van patiëntenstops bij huisartsen zo hoog als in de regio Den Haag volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Dat kwam eerder deze week nog in het nieuws naar aanleiding van signalen van bewoners in de Haagse wijk Bezuidenhout. Bewoners staan jaren na hun verhuizing nog steeds noodgedwongen bij de huisarts in hun vorige gemeente ingeschreven, omdat er bij de huisarts in de buurt simpelweg geen plek meer is. Ook toegang tot andere voorzieningen zoals kinderopvang, scholen en sport staan onder druk. In Voorburg-West is de gemiddelde wachttijd voor de kinderopvang nu al gemiddeld een jaar, terwijl in de aangrenzende Haagse Binckhorst de komende jaren zo’n 25.000 woningen worden gebouwd voor mensen die ook op zoek zullen gaan naar opvang, scholen, zorg en sport. 

Met de toekomstige groei in en aan de randen van gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg in het vooruitzicht, trekken CDA-raadsleden Liesbeth van der Heide en Hinke de Groot aan de bel. Zij zien dat het voorzieningenniveau onder druk staat en ontvangen veel berichten van bezorgde bewoners over de bestaande, toenemende druk op voorzieningen.  Daarom willen beide raadsleden het probleem van wachttijden bij voorzieningen in kaart brengen met het meldpunt Wonen zonder Wachttijd. Voorzieningen zijn namelijk essentieel voor een fijne wijk om in te wonen.

Van der Heide: “Alleen een dak boven je hoofd is nog geen thuis. Dat wordt het pas als je je thuisvoelt in de buurt doordat je mensen hebt leren kennen bij de voetbal, in buurthuizen of via de school van je kinderen”. De Groot “Naast het woningtekort moet de gemeente ook het voorzieningentekort niet uit het oog verliezen. Het gaat er uiteindelijk om dat we bouwen aan een samenleving. Bij het realiseren van meer betaalbare woningen in het CID, moeten we vooraf zorgen voor genoeg voorzieningen en ontmoetingsruimte in de buurt. En we moeten blijven werken aan oplossingen voor bewoners die nu al tegen wachttijden aanlopen”.

Liesbeth van der Heide (CDA Leidschendam-Voorburg) en Hinke de Groot (CDA Den Haag) roepen alle bewoners op om via de website van het meldpunt door te geven tegen welke wachttijden zij aanlopen. Het meldpunt wordt vrijdag 27 oktober gelanceerd. Na een maand worden de eerste resultaten opgehaald. Bewoners kunnen hun melding doen via de website www.wonenzonderwachttijd.nl.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.