16 januari 2020

Haagse CDA-fractie pleit voor goede besteding Enecomiddelen

Vandaag vindt in de Haagse gemeenteraad een belangrijk debat plaats over de verkoop van Eneco. De Haagse CDA-fractie is een voorstander van deze verkoop. “Het is nu vooral aan de wethouder financiën om erop toe te zien dat dit op een ordentelijke manier geschiedt”, meldt fractievoorzitter Kavish Partiman.

In het coalitieakkoord zijn er al afspraken gemaakt over de verdeling van het geld, met als harde voorwaarde dat dit geld niet van een college is, maar van de stad. Er moeten investeringen komen in de infrastructuur, volkshuisvesting en verduurzaming van onze stad. Voor het CDA Den Haag zijn dit alle drie zeer belangrijke onderwerpen, waar generaties na ons nog de vruchten van moeten plukken.

De fractie ziet dan ook graag dat dit proces voortvarend wordt opgepakt, zodat de discussie over de precieze besteding van het geld binnenkort in de Haagse raad kan worden gevoerd. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.