18 september 2019

Haagse oppositie over de forse bezuinigingen op jeugd, welzijn en zorg

CDA Den Haag, PvdA, HSP, Partij voor de Dieren, PVV, Islam Democraten, ChristenUnie / SGP, SP, NIDA en Partij van de Eenheid over de forse bezuinigingen op jeugd, welzijn en zorg

In de begroting voor 2020 kondigt dit college een forse bezuiniging van ruim 34 miljoen per jaar aan op zorg, welzijn en jeugd. Deze enorme bezuiniging komt bovenop de ook forse bezuiniging op welzijn en beschermd wonen van ca. 30 miljoen die in het coalitieakkoord staat en het stoppen van wijkaanpak en aanpak jeugdwerkloosheid. Waar het vorige college er nog voor koos om bijna 40 miljoen extra te investeren in zorg en ondersteuning, kiest dit college voor onevenredig zware bezuinigingen op jeugd, zorg en welzijn. De oplopende tekorten worden volledig neergelegd bij eenzame ouderen, kwetsbare kinderen en mensen zonder dak boven het hoofd. 

CDA Den Haag, PvdA, HSP, Partij voor de Dieren, PVV, Islam Democraten, ChristenUnie / SGP, SP, NIDA en Partij van de Eenheid vinden deze bezuiniging onverantwoord en onacceptabel. Het is niet langer verantwoord verder te bezuinigen op de toegang tot zorg en de kwaliteit van de geboden zorg. De rek is eruit, de absolute bodem bereikt. Met deze keuze legt dit college, de rekening voor de tekorten onevenredig hard neer bij de meest kwetsbare inwoners van onze stad die goede zorg nodig hebben. In plaats van de pijn eerlijk te verdelen moet het veen bloeden voor de mooie plannetjes voor het zand.

Daarom dient de voltallige oppositie donderdag 19 september as. tijdens de Algemeen Politieke Beschouwingen in de Haagse raad om een ​​beweging in te voeren wij een ultieme poging om dit college op andere gedachten te brengen. Wij roepen het college op deze oneerlijke bezuiniging te heroverwegen voor de behandelde behandeling van november en te komen met een nieuw voorstel. Waarin de bezuiniging op zorg, welzijn en jeugd wordt teruggedraaid en een alternatief wordt voorgesteld waarmee het zoet en het zuur wordt eerlijk verdeeld over de hele stad.

Daniëlle Koster CDA Den Haag
Martijn Balster PvdA
Joris Wijsmuller Haagse Stadspartij
Karen Gerbrands PVV
Robert Barker Partij voor de Dieren
Tahsin Cetinkaya Islam Democraten
Pieter Grinwis ChristenUnie / SGP
Lesley Arp SP
Adeel Mahmood NIDA
Arnoud van Doorn Partij van de Eenheid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.