01 april 2021

Haagse popiconen krijgen eerbetoon

Muzikanten en popbands die Den Haag op de kaart hebben gezet als popstad komen in aanmerking om een eigen straatnaam te krijgen. De Golden Earring krijgt zelfs een eigen brug in de omgeving van het Zuiderpark. En Mariska Veres staat op de lijst om een eigen straatnaam te krijgen.  

Naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf : “Straatnaam voor Haagse bands’: ze verdienen een passend eerbetoon” heeft het CDA Den Haag vragen gesteld aan het college over het vernoemen van straten naar deze popiconen. In de beantwoording op die vragen heeft CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman ook de toezegging gekregen dat er gekeken wordt om in de toekomst een hele popwijk op te richten. Alle straten zouden in dat geval dan de naam van een Haagse popband of muzikant krijgen. 

“Haagse bands of muzikanten die grote betekenis hebben gehad voor de popstad Den Haag verdienen een eerbetoon die hun prestatie eer aan doet”, aldus Partiman. “Prachtig dat het college gehoor geeft aan  de oproep van onder meer Sjaak Bral, Paul van Vliet, Martin Reitsma en Patricia Steur”.

Dit zijn de schriftelijke vragen van Kavish Partiman (CDA Den Haag):

Het raadslid de heer Partiman heeft op 16 februari 2021 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het college bekend met het bericht in de Telegraaf: “Straatnaam voor Haagse bands’: ze verdienen een passend eerbetoon”?

Ja

2. Zou het college het in dit artikel omschreven initiatief willen omarmen?

Het college staat welwillend tegenover het brengen van een eerbetoon aan de Golden Earring.

3. Hoe staat het college tegenover het vernoemen van straten naar muzikanten en bands die Den Haag als popstad op de kaart hebben gezet?

Het college staat positief tegenover de vernoeming van muzikanten en bands die Den Haag als popstad op de kaart hebben gezet. Mariska Veres en de Golden Earring staan al op de lijst te vernoemen personen en onderwerpen. Aan een vernoeming zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet een muzikant zijn overleden of een band niet meer bestaan en moet de muzikant of band grote betekenis hebben gehad voor Den Haag en de popmuziek.

4. Is het college het met het CDA Den Haag eens dat er hier sprake is van immaterieel erfgoed van Den Haag?

Het college erkent de belangrijke rol die muzikanten en bands als de Golden Earring gespeeld hebben bij het op de kaart zetten van Den Haag als popstad. Het is echter aan de erfgoedgemeenschap (beoefenaars, organisatoren of nauw betrokkenen) om immaterieel erfgoed voor te dragen bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

5. Zou het college het gesprek willen aangaan met de in het artikel genoemde initiatiefnemers?

Het college is daartoe bereid, er staat een afspraak ingepland met de initiatiefnemers en verantwoordelijk wethouder Bredemeijer.

6. Hoe kijkt het college aan tegen het plaatsen van een Golden-Earring-standbeeld?

Het college staat welwillend tegenover het brengen van een eerbetoon aan Golden Earring daarom zal er in de omgeving van het Zuiderpark een brug worden vernoemd naar de Golden Earring.

7. Ziet het college mogelijkheden om een van de nieuwbouwwijken van Den Haag een ‘popwijk’ te maken, door middel van vernoemingen naar Haagse bands en muzikanten?

Er is momenteel geen nieuwbouwwijk voor handen waar een nieuw naamgevingsthema voor bepaald moet worden. Indien de mogelijkheid zich voordoet, dan zijn we bereid dit te onderzoeken.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris           de burgemeester
Ilma Merx                 Jan van Zanen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.