29 september 2021

Haagse scouting valt tussen wal en schip

Haagse scoutingverenigingen vangen bot bij het aanvragen van subsidie sinds het beleid op de schop is genomen. „Wij passen in geen enkel hokje. Er worden sinds anderhalf jaar allerlei ingewikkelde criteria gesteld die zijn gericht op professionele organisaties”, zegt voorzitter Ernst Andeweg van Scouting De Rimboejagers.

Jarenlang was er niets aan de hand en kreeg de scouting zonder problemen een bijdrage voor het organiseren van activiteiten. „In het nieuwe subsidiebeleid is de scouting vergeten”, zegt Andeweg. „En waar praten we over?! Kleine bedragen van zo’n paar duizend euro per vereniging. Voor óns wel een flink bedrag waar wij veel mee kunnen doen, maar voor de gemeente niet.” In 2021 kregen De Rimboejagers nul op rekest, op hun aanvraag, net als anders scoutingverenigingen. Absurd, vindt hij.

Rapport

De voorzitter van De Rimboejagers wijst op het wetenschappelijke rapport Sociaal-economische impact van Scouting Nederland van Steward Redqueen waarin staat dat de scouting de samenleving jaarlijks 160 miljoen euro bespaart. Dit komt onder meer omdat lichamelijke activiteit de gezondheid en sociale vaardigheden verbetert, waardoor maatschappelijke kosten worden voorkomen. Daarnaast zorgt Scouting Nederland ook voor honderden banen.

Astrid Frey (CDA), schaart zich achter de Haagse scouting. „Deze zijn van grote waarde voor de Haagse samenleving. Nu krijgen zij te horen dat zij niet vallen onder het kopje jeugdzorg waarin dit is ondergebracht en worden van het kastje naar de muur gestuurd.”

Zij pleit voor een apart fonds voor de scouting. „Dat was er eerder ook. Daar kun je criteria aan stellen, zoals dat dit enkel kan worden gebruikt voor activiteiten of het opknappen van een gebouw.” In Den Haag zijn er zeventien scoutinggroepen actief waar iedere weekend 1250 jongeren en kinderen op afkomen. Daarnaast zetten vierhonderd vrijwilligers zich belangeloos in.

Het wegvallen van subsidie heeft gevolgen. „Er ontstaat een gat in onze begroting”, zegt Andeweg. „Dan kun je twee dingen doen: of knijpen en minder activiteiten organiseren of de contributie omhoog gooien, maar die willen wij natuurlijk zo laag mogelijk houden.”

Waardering

Er mag volgens Frey wel wat meer waardering komen voor de scoutingverenigingen. „Die brengen kinderen van allerlei achtergronden samen, zoeken verbinding met de natuur en er wordt geleerd om samen te werken.” Haar pleidooi is helder. „Laat de Haagse scoutinggroepen niet in het bos achter zonder hulpmiddelen.” De partij stelt schriftelijke vragen.

Artikel @ Tanja Verkaik
Foto @ De Riboejagers
Scoutingclubs in zak en as door moeilijke subsidieregels.

 

Lees hier de vragen die Astrid Frey en Kavish Partiman stelden aan het college;

Schriftelijke vragen: De scouting is van maatschappelijke waarde
Indieners: Kavish Partiman

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In Den Haag zijn 17 scoutinggroepen actief, verdeeld over de hele gemeente. Deze groepen brengen elk weekend 1250 jongeren bijeen. Ruim 400 vrijwilligers waaronder ouders en jongeren zelf, zetten zich met veel plezier elk weekend in om de groepen te begeleiden en uitdagende activiteiten te organiseren. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Kavish Partiman (CDA) de volgende vragen:

1. Deelt het college de mening van het CDA dat de scouting een waardevolle bijdrage levert aan de Haagse samenleving?
2. Zou het college middels een overzicht inzichtelijk willen maken welke ondersteuning de scouting in Den Haag in de jaren 2018 tot en met 2020 heeft gekregen van de gemeente?
3. Zou het college willen toelichten of het klopt dat de scouting geen ondersteuning heeft kunnen krijgen voor het jaar 2020? Zou het college willen toelichten waarom dit niet is gelukt?

De scoutinggroepen lijken qua ondersteuning vanuit de gemeente tussen wal en schip te vallen. Hoewel ze activiteiten ontplooien die hieraan verwant zijn, zijn ze formeel gezien geen sportvereniging, jeugdzorginstelling of welzijnsorganisatie. Het gevolg is dus dat ze ook niet precies passen binnen de subsidiekaders voor dat soort organisaties. In 2013 is er een apart fonds voor de scouting ingericht (RIS259233).
4. Zou het college willen overwegen dit fonds weer in het leven te roepen? Zo nee, waarom niet?
5. Is het college bereid om met de scoutinggroepen in gesprek te gaan over hoe de gemeente de scouting kan ondersteunen? Zo ja, zou het college ons willen informeren over de uitkomst van deze gesprekken?
6. Zou het college willen toelichten bij welke subsidieregeling(en) de scouting terecht kan voor het indienen van ondersteuning voor het jaar 2021 en verder?

Kavish Partiman
CDA Den Haag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.