06 januari 2023

Hinke de Groot (CDA) en Chris van der Helm (VVD): 'Help óók de middeninkomens de energiecrisis door'

“Hoe houd jij het warm thuis?” “Op hoeveel graden staat bij jou de kachel?” En: “heb je nog een vast contract of zit je nu met die hoge tarieven?” Vragen die een goed jaar geleden nauwelijks werden gesteld, maar de laatste maanden bij iedereen te horen zijn. Veel inwoners in Den Haag worden geraakt door de hoge energieprijzen. Het onderstreept nog maar eens waarom we in Den Haag vaart moeten maken met het verduurzamen van de stad. Hoe? Door versneld woningen te isoleren, (lokale) duurzame energiebronnen aan te leggen en te ontzorgen door voorlichting en financiële regelingen.

In het coalitieakkoord staan ambitieuze plannen op duurzaamheid en klimaat. Daar zijn we als Haagse VVD en het CDA trots op. Wel moeten we snel de schouders eronder zetten. Om onze duurzaamheidsdoelen te halen moet het tempo flink omhoog vergeleken met afgelopen jaren, waarin nog te weinig resultaten zijn geboekt. Terecht zien we in de debatten rondom duurzaamheid en bij de gemeente veel aandacht voor de laagste inkomens. Zij hebben de steun hard nodig. Juist hun woningen zijn vaak slecht geïsoleerd en hebben vocht- en schimmelproblemen.

Als Haagse VVD en het CDA maken we ons zorgen over de steeds grotere groep middeninkomens in Den Haag die het niet meer kan bolwerken. We zien dat óók zij hard worden geraakt door de hoge energieprijzen, zeker in combinatie met de hoge inflatie. Linkse partijen in de gemeenteraad buitelen over elkaar heen om zo hard mogelijk op te komen voor de laagste inkomens. Ze geven echter niet thuis als wij als Haagse VVD en het CDA aangeven dat óók de middeninkomens hard worden geraakt. De fout die zij maken is door slechts naar het inkomen te kijken en niet naar de uitgaven. Want die stijgen voor middeninkomens net zo hard. En, in tegenstelling tot de laagste inkomens, kunnen middeninkomens geen aanspraak maken op toeslagen en bijstand, of worden die lager naarmate het inkomen hoger is. Energiearmoede gaat niet alleen meer over de allerarmsten, maar is ook bij de middeninkomens inmiddels een bekend probleem. Over de zorg of je de energierekening nog kunt betalen, of er nog geld overblijft voor boodschappen en of je de sport van je kinderen nog kunt betalen. Het Nibud en CBS luidden hier in 2022 al een aantal keer de noodklok over.

Als we steeds maar gefocust blijven op de laagste inkomens, zien we straks dat een grote groep middeninkomens zal omvallen. Dat moeten we voorkomen.

Wat willen we?

We willen voorkomen dat middeninkomens kind van de rekening zijn in deze energiecrisis. Daarom willen we dat de gemeentelijke duurzaamheidsregelingen beschikbaar zijn voor alle Hagenaars en Hagenezen, dus juist ook de middeninkomens. Het moet en/en zijn en niet of/of. Concreet betekent dit dat we ons isolatie-offensief inzetten op alle wijken waar de energie labels het laagst zijn, ongeacht inkomen. Iedereen moet gebruik kunnen (blijven) maken van de kennis en expertise die de gemeente in huis heeft. Verder willen we dat de rentekorting die Haagse inwoners nu krijgen als ze geld lenen voor het verduurzamen van hun woning, voor iedereen blijft gelden. We willen dat de gemeente een concreet stappenplan aanbiedt voor huiseigenaren die vandaag nog hun woning willen isoleren. Regel als gemeente dat individuele huiseigenaren buiten de VVE om, ook recht hebben op verduurzamingssubsidies. En faciliteer bewoners en lokaal initiatief om duurzame energiebronnen aan te leggen, bijvoorbeeld in hun straat.

Tot slot, laat iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. Veel lage inkomens wonen in sociale huurwoningen, vaak slecht geïsoleerd. Woningcorporaties zijn verantwoordelijk die goed te isoleren, maar houden de hand op de knip. Het kan niet zo zijn dat de gemeente hier straks voor moet opdraaien, omdat woningcorporaties hun verantwoordelijkheid niet nemen.

Als Haagse VVD en CDA zullen we de middeninkomens constant onder de aandacht blijven brengen bij het college. Voorkom tweedeling en zorg dat iedereen mee kan doen aan de transitie naar een duurzamere samenleving. Dat betekent schouders eronder en zorgen dat duurzaamheidsregelingen voor iedereen beschikbaar zijn.

Chris van der Helm (Haagse VVD) en Hinke de Groot (CDA) zijn beiden gemeenteraadslid en woordvoerder Duurzaamheid & Energie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.