10 januari 2020

Houd Begraafplaats Westduin toegankelijk!

Iedereen die dat wil moet het graf van een dierbare kunnen bezoeken, vindt de Haagse CDA-fractie. Bij begraafplaats Westduin konden mindervaliden eerder met hun auto op de begraafplaats komen, maar het lijkt erop dat deze regeling sinds 1 januari is stopgezet. Mindervaliden kunnen dan bij het bezoek aan de begraafplaats onaangenaam verrast worden. Fractievoorzitter Kavish Partiman stelde kritische vragen over deze vreemde zaak.

“Vindt het stadsbestuur ook dat iedereen, goed of slecht ter been, de begraafplaats op moet kunnen?” wil de fractievoorzitter weten. De CDA’er is verder benieuwd of hier van tevoren informatie over is verstrekt. De fractie vindt het belangrijk dat iedereen die een speciale pas had om met de auto op de begraafplaats te komen hier voldoende over geïnformeerd wordt. “En niet pas als de regeling is afgeschaft”, meent Partiman.

Daarnaast laat het onderhoud van de begraafplaats te wensen over, meent de CDA-fractie. Er liggen bladeren op de paden en de graven en de vraag is ook of overal mos en algen worden verwijderd. Het CDA vindt het belangrijk dat de begraafplaats veilig en netjes is: het risico op uitglijden moet zo klein mogelijk zijn, volgens de fractie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.