16 november 2023

Huiseigenaren dupe van vleermuizen bureacratie

DEN HAAG – Het isoleren van huizen loopt ontzettende vertraging op door vleermuizen. Huiseigenaren moeten extra ecologisch onderzoek doen, dat drie keer zo duur is als het isoleren zelf. Zo gaat niemand isoleren, terwijl dat hard nodig is voor het verduurzamen van de stad en de energierekening. Het CDA wil daarom dat de gemeente Den Haag met een wijkplan komt, zodat individuele huiseigenaren niet met al dit  bureaucratische geneuzel zitten. 

 

Veel huiseigenaren willen hun woning isoleren. Ze zijn ook bereid om hier in te investeren, maar lopen tegen papierwerk en bureaucratische regels aan. Onlangs is het het isoleren van woningen stil komen te liggen, omdat onduidelijk is of met de isolatiewerkzaamheden de leefomgeving van de beschermde vleermuis wordt verstoord. Een woningeigenaar moet dan voortaan eerst een ecologisch onderzoek van zo’n 5000 euro gaan betalen, om te kijken of er misschien een vleermuis in hun spouwmuur zit. CDA raadslid Hinke de Groot: “Deze regels schieten hun doel voorbij door hoge kosten, lang onderzoek, en vertraagt het isoleren teveel. We moeten juist zorgen dat bewoners hulp krijgen, in plaats van dat zij door al deze rompslom afzien van isoleren. Daarom is snel een plan op wijkniveau nodig voor het beschermen van dieren zoals de vleermuis, zodat individuele bewoners niet met dit geneuzel zitten” 

 

Uit schriftelijke vragen van het CDA blijkt dat er in 2018 al een plan is ingediend bij de Omgevingsdienst Haaglanden om per gebied te kijken naar de aanwezigheid van vleermuizen in plaats van per gebouw. Echter blijkt dat ruim 5 jaar later het plan nog steeds niet af is. Ook geldt dit plan alleen voor panden in eigendom van de gemeente, wat de Haagse burger niet helpt. Pas in 2024 komt er een onderzoek om hulp te bieden aan Haagse woningeigenaren. Dit is volgens het CDA veel te laat. De Groot: “We weten al sinds 2018 dat dit probleem er is; er moet nu aan een oplossing gewerkt worden. Misschien kan het plan, dat al 5 jaar ergens onder in een la ligt, afgestoft en uitgebreid worden van gemeentepanden naar alle panden.” 

 

De CDA-fractie vindt het belangrijk dat we versnellen met het isoleren van huizen, omdat dit goed is voor het klimaat en de portemonnee van onze inwoners. Tijdens de commissievergadering leefomgeving van 16 november zal raadslid Hinke de Groot de wethouder oproepen om op korte termijn met een oplossing te komen voor huiseigenaren, die door vleermuizen nu niet meer gaan isoleren.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.