21 december 2023

Inbreng fractievoorzitter Kavish Partiman bij het begrotingsdebat december 2023

Beste inwoners van Den Haag,

Terwijl we richting 2024 gaan, is het een goed moment om terug te kijken op de periode sinds de laatste verkiezingen. We zijn halverwege onze termijn en er is nog veel werk aan de winkel. Ondanks de veranderingen in de coalitie, die typisch zijn voor onze dynamische stad, hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt met onze plannen. We blijven moedig voorwaarts gaan, niet alleen binnen onze coalitie, maar in de gehele raad. Ons doel is om over partijgrenzen heen te werken aan de stad die we allemaal zo liefhebben. Bij het CDA zetten we onze voornemens om in daden en streven we naar samenwerking op basis van inhoud.

Den Haag staat voor grote uitdagingen. Als regeringsstad brengen we veel werkgelegenheid met ons mee, en we streven ernaar ons midden- en kleinbedrijf verder te laten groeien. Dit betekent dat we steeds meer mensen, zowel uit binnen- als buitenland, verwelkomen in onze stad. We groeien snel en de ruimte wordt schaarser. Onze taak is niet alleen om huisvesting te bieden, maar ook om een thuis en een gemeenschap te creëren. Dit vereist voldoende voorzieningen zoals recreatiegebieden, speelplekken, zorgvoorzieningen en onderwijsfaciliteiten. Deze zijn essentieel voor een gezonde stad. Daarom hebben we de motie "Actief grondbeleid voor voorzieningen en onmisbare beroepsgroepen" ingediend.

Een andere belangrijke kwestie is de luchtkwaliteit in onze stad, vooral in de Schilderswijk. We hebben de motie "Betere luchtkwaliteit Schilderswijk met betere doorstroming" ingediend om dit aan te pakken. Ook op het gebied van mobiliteit is het belangrijk om rekening te houden met de specifieke behoeften van elke wijk. Daarom hebben we de motie "Mobiliteitsbeleid naar proportie" ingediend.

Cultuur en evenementen zijn het hart van onze stad. We steunen de moties voor het behoud van Parkpop en de Tong Tong Fair en hebben een motie ingediend voor het behoud van het Milan-festival.

We zijn ons ook bewust van de uitdagingen op het gebied van criminaliteit en in het bijzonder onder jongeren. Naast een harde aanpak is preventie essentieel. We hebben aanzienlijke middelen vrijgemaakt voor een preventieaanpak.

In Scheveningen, een belangrijk deel van onze stad, is wateroverlast een aanhoudend probleem. We hebben de motie "Los de extreme wateroverlast op Scheveningen op" ingediend om dit aan te pakken.

Tijdens het begrotingsdebat van 20 december hebben wij deze reeks moties ingediend. Deze moties zijn gericht op het aanpakken van diverse stedelijke uitdagingen en het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de stad. Ze richten zich op essentiële thema's zoals huisvesting, milieu, mobiliteit, cultuur, toerisme en infrastructuur, met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor alle Hagenaars en het waarborgen van een duurzame en bloeiende toekomst voor onze stad.

Tot slot, als diverse en dynamische stad, is samenwerking cruciaal. We moeten onze krachten bundelen, over politieke en culturele grenzen heen, om de uitdagingen aan te gaan en de kansen te benutten die voor ons liggen. Uit één van de oudste heilige geschriften, de hindoestaanse Sanskriettekst Maha Upanishad luiden de woorden Vasudhaiva Kutumbakam - de wereld is één familie. Hiermee roepen wij iedereen op om samen te werken aan de toekomst van Den Haag. Laten we onze verschillen overstijgen en samenbouwen aan een stad die we lenen van onze kinderen. Fijne feestdagen en een goed 2024!

Met vriendelijke groet en namens het CDA Den Haag,

Kavish Partiman

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.