13 februari 2020

Inzet tijdens begrotingsbehandeling

Tijdens de behandeling van de begroting vraagt het CDA aandacht voor belangrijke punten die niet zijn opgenomen in de begroting én zijn we kritisch op punten die er wel in staan. De Haagse-fractie doet meerdere voorstellen. Hier zijn enkele voorbeelden:

Kavish Partiman verzoekt om boa’s meer bevoegdheden te geven, zoals ze nu in Utrecht uitproberen. Ook stelt Partiman voor om minder-validen tóch de optie te geven om met de auto over de begrafenis Westduin te kunnen rijden. De wethouder gaat dit overwegen!

Cees Pluimgraaff stelt voor dat leegstaande winkels, buiten de hoofdwinkel structuur, omgebouwd kunnen worden naar woningen. Pluimgraaff vraagt ook naar de stand van zaken omtrent de Theresiakerk en de Ontmoetingskerk in Loosduinen. Ook is het CDA voorstander van jaarrondexploitatie voor de strandtenten, echter raden wij wel aan om dit in de beperking te behouden.

Ismet Bingöl vraagt de wethouder om beeldbepalende kerken te behouden. Bingöl verzoekt het college een betere ondernemingsklimaat te creëren; verfraai de hoofdwinkelstraten, betrek de biz en zorg voor minder regels.

Daniël de Groot vraagt de wethouder om meer duidelijkheid te geven over de hoogwaardige openbaar vervoerbaan tussen de Mercuriusweg en de Prinses Marianneweg. De Groot vraagt ook aandacht voor veilige schoolroutes en de bereikbaarheid in Benoordenhout, en benoemt weer de optie van gedifferentieerde eindpunten.  
Namens alle fietsers vraagt De Groot wanneer de Noordzeefietsroute kan worden verlegd tot langs de Haagse kust. Ook is De Groot kritisch zodra het gaat om parkeerplaatsen die verdwijnen én vindt De Groot dat de premie voor de sloopregeling verhoogd moet worden.

Astrid Frey komt op voor de ouderen in onze stad die wel kleiner zouden willen wonen, maar niet de hogere huurprijs kunnen betalen en vraagt de wethouder of ze hun huurprijs mee kunnen nemen. Ook vraagt Frey aandacht voor gezinnen en ZZP’ers die hard werken en toch in armoede leven en zelfs dreigen op straat te komen staan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.