015
05 april 2022

Kavish Partiman wil juridische weging van ontstane situatie coffeeshops Weimarstraat

Vier coffeeshops in de Weimarstraat hebben niet de gebruikelijke horecabestemming, zo blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van het CDA Den Haag. Onze Kavish Partiman wil een juridisch onderzoek naar de risico’s van deze situatie. Ook wil hij weten of er nog meer coffeeshops in Den Haag zijn met een ongebruikelijke vergunning.

Schriftelijke vragen: Juridische weging van ontstane situatie coffeeshops Weimarstraat

Indiener: Kavish Partiman

Datum: 5-04-2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In de Weimarstraat zijn vier coffeeshops gevestigd. Voor alle vier deze coffeeshops geldt dat de grond waarop de coffeeshop gevestigd is geen horecabestemming heeft (RIS311480).

Op 2 februari 2022 stelde de heer Partiman (CDA) schriftelijke vragen met de titel: ‘Onvergunde coffeeshop aan de Weimarstraat?’ (RIS311480). Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Kavish Partiman (CDA) de volgende vervolgvragen:

1. Zou het college een juridisch onderzoek willen laten uitvoeren naar zowel de bestaande situatie als mogelijke toekomstscenario’s met betrekking tot de bestemmingsplannen en het ontbreken van een horecabestemming voor de gronden waarop deze coffeeshops zijn gevestigd? Zou het college er op toe willen zien dat in dit onderzoek niet alleen een rechtskundige weging en appreciatie wordt meegenomen en een analyse van hoe de huidige situatie heeft kunnen ontstaan, maar ook het in kaart brengen van de mogelijke risico’s en kwetsbaarheden van deze coffeeshops en de gemeente in de huidige situatie én in mogelijke toekomstscenario’s? Zo nee, waarom niet?

De gronden waarop deze vier coffeeshops zijn gevestigd hebben niet de voor coffeeshops gebruikelijke horecabestemming. Het college schrijft: “Met de aanvraag beoogt de aanvrager de sinds lange tijd bestaande situatie, in het bestemmingsplan te formaliseren in lijn met zijn bestaande exploitatievergunning.”

2. Hoe weegt het college het feit dat bij ten minste één coffeeshop aan de Weimarstraat (en vermoedelijk bij alle vier) de bestaande exploitatievergunning formeel gezien niet geheel in lijn is met het bestaande bestemmingsplan? Zou het college deze weging willen motiveren?

3. Zou het college alle mogelijke risico’s in kaart willen brengen van het feit dat bij ten minste één coffeeshop aan de Weimarstraat (en vermoedelijk bij alle vier) de bestaande exploitatievergunning formeel gezien niet geheel in lijn is met het bestaande bestemmingsplan? Zo nee, waarom niet?

4. Zou het college voor elk van deze vier coffeeshops afzonderlijk willen toelichten wat er gebeurt mochten zij hun huidige vergunning verliezen? Zo nee, waarom niet?

5. Zou het college van alle coffeeshops in Den Haag in kaart willen brengen welke bestemming hun grond heeft, en hoe hun exploitatievergunning hierop ingrijpt? Zo nee, waarom niet?

Kavish Partiman
CDA Den Haag

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.