05 maart 2020

Laat politie zich richten op hun Basic Tasks

Het CDA Den Haag is bezorgd over de werkdruk van onze agenten.  In een terugblik  op het jaar 2019 geeft  de politiechef van de regio Haaglanden  aan dat er een tekort is van 400 politieambtenaren in onze regio. Hieruit valt te concluderen dat het zware werk door een onderbemande groep mensen wordt gedaan, die onder buitengewoon zware omstandigheden moeten presteren.

De CDA fractie ziet graag dat agenten geholpen worden in het uitvoeren van hun taken en vraagt daarom ook aan het college of die mogelijkheden hiervoor ziet. De politie moet zich meer bezighouden met het aanpakken van de  toenemende overvallen, ondermijning en steekincidenten in de stad stelt  Fractievoorzitter Partiman. Overige taken, waaronder administratieve en lichte vormen van handhaving kunnen wat Partiman betreft best door anderen worden uitgevoerd.

Ook maakt het CDA Den Haag zich zorgen over het verloop van politieambtenaren in onze regio. Het is meer dan logisch dat mensen die onder een dergelijk zware werkdruk hun taken moeten uitvoeren liever elders te werk gesteld worden. Maar een groot verloop van agenten in, met name, de zwakkere wijken van onze stad is onwenselijk. Bekende gezichten kunnen problemen beter signaleren en ook voorkomen. Vandaar dat het CDA ook vraagt naar het verloop en de tijdsduur van actieve dienst in onze stad.

“Het is van groot belang dat we onze politieambtenaren koesteren en over alle tools laten beschikken om hun werk naar behoren te doen. Zonder hun trouwe dienst, zijn de rampen niet te overzien” stelt fractievoorzitter Partiman.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.