02 oktober 2023

Nieuwe coalitie in Den Haag: CDA bouwt door aan een stad waar iedereen zich thuis voelt

Met de start van een nieuwe coalitie neemt het CDA opnieuw de verantwoordelijkheid voor het besturen van Den Haag en blijft het aan de slag voor een stad waar iedereen zich thuis blijft voelen. Het CDA presenteert na vier weken onderhandelen een hernieuwd coalitieakkoord met de partners D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en Denk.

De vorming van een nieuwe coalitie volgt op een bijzonder verkenningsproces. CDA-partijleider Hilbert Bredemeijer: “In de verkenning hebben we aangegeven graag met Hart voor Den Haag, de grootste partij van de stad, samen te werken en eventueel ook met de VVD. Blijkbaar is dit niet haalbaar gebleken. Het CDA loopt desondanks niet weg voor haar verantwoordelijkheid. Daarom ben ik blij dat we met onze nieuwe coalitiepartners verder kunnen werken voor de stad. Het was onze grote wens om in deze tijden waarin alles duurder wordt, de lasten voor onze bewoners niet te verzwaren. En dat is gelukt.”

 

Verantwoorde groei van de stad

Met een hernieuwd coalitieakkoord, dat voortbouwt op het vorige, blijft het CDA zich inzetten voor een Den Haag waar de groei van de stad niet ten koste gaat van de leefbaarheid. Bredemeijer: “Een thuis is meer dan een huis. Het moet er ook fijn leven zijn, een samenleving waar naar elkaar omgekeken wordt. Een stad van verenigingen, met genoeg scholen, sportvelden en wijkcentra. Zodat bewoners elkaar tegenkomen, jongeren in beweging blijven en kinderen fijn kunnen opgroeien. We gaan als Den Haag duidelijker aangeven wat we als stad kunnen bieden aan eventuele nieuwkomers, als die vraag komt van het Rijk. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat de draagkracht van onze stad leidend is.”

 

Fijn opgroeien in onze stad

Alle Haagse kinderen moeten een kans krijgen op een fijne en gelukkige toekomst. Daarom is in het coalitieakkoord veel aandacht voor kinderen en het gezin. Zo is er afgesproken dat het openbaar vervoer voor kinderen gratis wordt en dat kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben, in het nieuwe jaar gratis terecht kunnen op de voorschool. Ook het buitenspelen wordt leuker met het aanleggen en opknappen van speeltuinen en het instellen van een autovrije dag waarop kinderen lekker de straat op kunnen. Voor de gezinnen die extra hulp kunnen gebruiken, wordt de ooievaarspas uitgebreid.

 

Een gezellige en veilige stad

Den Haag moet ook een stad zijn waar het prettig wonen is. Dit geldt voor alle levensfasen: van starters, gezinnen tot ouderen. Dat betekent naast goede huisvesting, ook dat bewoners lekker moeten kunnen genieten van hun hobby’s en activiteiten in de stad. Er komt meer geld voor gezellige evenementen in de stad en de traditionele vreugdevuren blijven bestaan tijdens Oud en Nieuw. De leefbaarheid van de stad wordt vergroot met een streng beleid op coffeeshops en prostitutie. Daarnaast komt er een stevigere aanpak op wapenbezit door jongeren.

 

Een stad waar we naar elkaar omkijken

We koesteren onze vrijwilligers en hardwerkende (mkb)ondernemers, die onze stad draaiende houden. We stimuleren verenigingen en andere plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Er wordt fors ingezet op sport. Zo komt er extra ondersteuning voor verenigingen, sportaccommodaties en topsport. Ook komt er een nieuw zwembad op de Binckhorst. In het coalitieakkoord is afgesproken om gebouwen zo nodig op te knappen en beter te isoleren. Dit is goed voor het klimaat én fijner voor bewoners of gebruikers van het gebouw. Tenslotte wordt de gemeente naar de bewoners gebracht met extra contactpunten in wijken en een contactpersoon voor levensbeschouwelijke organisaties zoals kerken en moskeeën.

 

Hilbert Bredemeijer blijft wethouder

CDA-partijleider Hilbert Bredemeijer blijft wethouder in het nieuwe college van B&W. Onderwijs, Jeugd en Sport blijven in zijn portefeuille en hij krijgt de verantwoordelijkheid over Dienstverlening en Personeel/Organisatie. Bredemeijer: “Met veel energie blijf ik mij als wethouder inzetten voor Den Haag. Er is nog altijd veel ongelijkheid in de stad dus ik blijf me volop inzetten om ieder kind een mooie kans op een goede toekomst te geven.”

De onderhandelingen zijn gevoerd door CDA-partijleider Hilbert Bredemeijer, fractievoorzitter Kavish Partiman en raadslid Hinke de Groot. Naast hen blijft ook Ismet Bingöl raadslid. Astrid Frey, Betül Sen-Avci en Jolijn Standhardt blijven fractievertegenwoordiger.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.