21 juni 2021

Pak straatintimidatie aan!

Naroepen, sissen, vervelend aanspreken, nare seksuele opmerkingen. Straatintimidatie komt veel te veel voor in Den Haag. Onze Kavish Partiman en Astrid Frey willen straatintimidatie aanpakken. 

Kavish Partiman over straatintimidatie

Onlangs liep ik even naar mijn buurtsupermarkt. Bij de tramhalte aan de Weimarstraat zag ik een jonge vrouw staan. Een groep jonge mannen liep op haar af en sprak haar aan. Wat vriendelijk, dacht ik eerst nog. En begrijpelijk, je knoopt met dit mooie weer nu eenmaal wat sneller een luchtig gesprekje met elkaar aan. Maar toen hoorde ik wat voor een vuiligheid deze mannen tegenover deze vrouw uitkraamden. Het waren scheldwoorden die ik op deze plek niet zou willen herhalen. Zelf leken ze er nogal plezier in te hebben om deze vrouw te intimideren. Ik zag de vrouw bewust naar haar telefoon staren, in de hoop dat de tram snel zou komen. Ik had gewild dat ik wat kon doen, maar kreeg er helaas de kans niet voor.

Dergelijke straatintimidatie komt veel te vaak voor in onze stad. Vooral vrouwen worden lastiggevallen, vervelend aangesproken, nageroepen of er wordt naar ze gesist. Het gaat hier om een serieus vergrijp, waarbij je als vrouw in je grondrechten wordt aangetast. Wat mij betreft gaan we deze straatintimidatie dan ook hard aanpakken. Uiteraard pleiten we als CDA Den Haag voor een verbod op straatintimidatie. Ook zijn we in navolging van Daniëlle Koster, mijn voorganger als fractievoorzitter, voor strafbaarstelling ervan. Bovendien wordt tijd het om boetes uit te gaan delen. Het zal niet mogelijk zijn om iedereen die zich aan straatintimidatie schuldig maakt te beboeten, maar zulke straffen hebben ook een belangrijke signaalwaarde. Dat signaal lijkt me hard nodig en belangrijk. Laten we als Haagse samenleving heel duidelijk maken dat we straatintimidatie niet accepteren.

Tegelijk is het zo dat onze handhavingscapaciteit niet oneindig is. Daarom is het verstandig om samen na te denken over waar dit gedrag eigenlijk precies vandaan komt. Zelf denk ik dat het te maken heeft met de opvoeding van onze kinderen. Uiteindelijk draait het om fatsoen, en de normen en waarden, die we aan hen willen voorleven en doorgeven. Van mijn eigen ouders heb ik geleerd vrouwen te respecteren en ongetwijfeld heeft u dit ook van thuis meegekregen. Immers, wat je niet wilt dat je moeder of zus geschiedt, dat doe je ook bij andere vrouwen niet. Maar wellicht moeten we ons afvragen of wel alle kinderen in Den Haag dit thuis voldoende meekrijgen. En misschien zouden we moeten gaan nadenken over hoe we ouders hierbij kunnen helpen. Ik ben er sterk van overtuigd dat de aanpak van straatintimidatie juist daar, thuis, zou moet beginnen.

In mijn ogen zou de gemeente er dan ook goed aan doen om nadrukkelijk in gesprek te gaan met de kerken, tempels en moskeeën in onze stad. Veel inwoners van onze stad krijgen namelijk maar weinig mee van de gemeentelijk communicatie, terwijl ze wel veel belang hechten aan het contact met hun geloofsgenoten. Ga als gemeente spreken met predikanten, pastoors, imams en priesters. Veel gelovigen in onze stad hechten veel waarde aan hun gezag. En ga als lokale overheid vooral ook luisteren naar die Haagse gelovigen. Ouders die anders maar weinig horen van de gemeente, krijgen op die manier wellicht iets goeds mee voor bij de opvoeding van hun kinderen. Hetzelfde geldt voor de vele maatschappelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties die onze stad rijk is. It takes a village to raise a child, luidt een mooi spreekwoord uit de Engelse taal. En zo is het.

 

Bekijk hier de videoboodschap van Astrid en Kavish:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.