09 februari 2021

Het CDA Den Haag ziet kansen om vaker lokaal aan te besteden

Haagse ondernemers en bedrijven hebben in deze tijd dringend behoefte aan perspectief. Het lokale MKB snakt naar het licht aan het einde van de lange tunnel die de coronacrisis heet. Het CDA Den Haag denkt mogelijk een heel klein lichtstraaltje te hebben gevonden. Er blijken meer mogelijkheden te zijn voor de gemeente Den Haag om vaker lokaal, bij Haagse bedrijven dus, te gaan aanbesteden en inkopen. Het is geen eindoplossing, maar het is iets. 

Gemeenten zijn bij het aanbesteden en inkopen aan verschillende regels gebonden. Er bestaan nadrukkelijk uitzonderingsgronden om lokaal aan te besteden en in te kopen. De coronacrisis heeft op zoveel gebieden in de samenleving impact, dat verschillende uitzonderingsgronden in deze regels in een ander perspectief komen te staan dan voor de crisis. De gemeente kan nu op meer uitzonderingen aanspraak maken, om zo vaker lokaal aan te besteden en in te kopen.  

Het CDA Den Haag wil daarom dat de gemeente Den Haag alle bestaande uitzonderingsmogelijkheden nauwkeurig tegen het licht houdt. “We moeten nu elke kans aangrijpen om het Haagse MKB te helpen” vindt fractievoorzitter Kavish Partiman: “licht als gemeente elke juridische tegel en grijp iedere kans om de lokale economie te stimuleren”. Partiman ziet ook kansen bij bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een sociaal karakter, bijvoorbeeld omdat zij deels werken met een kwetsbare doelgroep of omdat ze maatschappelijke impact hebben. Ook voor die lokale ondernemers bestaan mogelijkheden op voorrang bij aanbestedingstrajecten. 

De CDA-fractievoorzitter zit heel bewust de gemeente achter de broek aan op alles wat Haagse ondernemers en hun werknemers kan helpen. “Voor het MKB telt momenteel elke dag”, weet Partiman: “Regelmatig als ik een bedrijfsbusje van buiten Den Haag zie staan denk ik: dat is eigenlijk een gemiste kans. Dat is in normale tijden al zo, maar nu helemaal. We moeten nu samen alles op alles zetten.” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.